Usporedba tamoksifena i toremifena za uznapredovali rak dojke

Rak dojke najčešći je rak u žena. Kada se proširi izvan dojke naziva se uznapredovalim. Terapije za uznapredovali rak dojke uključuju kemoterapiju, endokrinu terapiju te moguću operaciju i radioterapiju. Među endokrinom terapijom tamoksifen (TAM) ja najstariji i najviše propisivani selektivni modulator estrogenskih receptora. Međutim, kod dugoročne primjene TAM opisane su neke značajne nuspojave. Toremifen (TOR), koji se isto može koristiti u terapiji uznapredovalog raka dojke, ima mehanizam djelovanja sličan TAM. Cilj ovog pregleda bilo je usporediti TOR i TAM u pogledu sveukupnog preživljenja, odgovora na liječenje, vremena do progresije i nuspojava.

Pronađeno je sedam studija koje su odgovarale kriterijima uključenja u ovaj sustavni pregled, od kojih su sve sadržavale informacije o odgovoru na terapiju (na 2061 pacijentica), pet o preživljenju bez progresije (1436 pacijentica) i četiri o sveukupnom preživljenju (1374 pacijentica). Studije su uglavnom bile stare (većina provedena 1980-tih i 1990-tih godina) i umjerene kvalitete.

Temeljem podataka iz tih studija, 25,8% pacijentica koje su uzimale TOR odgovorilo je na liječenje u usporedbi s 26,9% u skupini koja je uzimala TAM. Tumori 50% pacijentica u skupini TOR imali su progresiju nakon 6,1 mjeseci u usporedbi s 5,8 mjeseci u TAM skupini. Polovica pacijentica u TOR skupini preživjelo je dulje od 27,8 mjeseci u usporedbi s 27,6 mjeseci u TAM skupini. Rizik progresije i smrti u TOR skupini nije bio značajno različit od rizika u TAM skupini. Učestalosti većine nuspojava bile su također slične u obje skupine, s iznimkom da je broj glavobolja u TOR skupini bio samo sedmina broja glavobolja u TAM skupini. Međutim, uzimajući u obzir rezultate drugih velikih studija, ne može se isključiti vjerojatnost da je to čista slučajnost. Zbog nedostatka podataka, ne mogu se izvući zaključci o dugoročnim nuspojavama za bilo koju od terapijskih opcija.

Dokazi iz ovog Cochrane sustavnog pregleda upućuju da su TOR i TAM jednako učinkoviti i sigurnosni profil TOR barem nije gori od prve linije liječenja pacijentica s uznapredovalim rakom dojke. Stoga TOR može poslužiti kao razumna alternativa TAM kada su antiestrogeni primjenjivi, ali TAM nije terapija prvog izbora iz nekog razloga.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information