Učinci primjene visoke frakcije udisajnog kisika u odraslih pacijenta za vrijeme operacije

Istraživačko pitanje

Zrak kojeg normalno udišemo sadrži 21% kisika. Ovaj Cochrane sustavni pregled procjenjuje korisne i štetne učinke udahnutog kisika u postotcima od 60% do 90% u usporedbi s normalnim postotcima od 30% do 40% koji se daju tijekom anestezije, za vrijeme operacije i u neposrednoj fazi oporavka. Mjere ishoda su smrtnost (mortalitet) i stopa infekcija zabilježenih u odraslih kirurških pacijenata nakon kirurškog zahvata.

Dosadašnje spoznaje

Smanjena plućna i krvožilna funkcija može dovesti do smanjene krvne koncentracije kisika za vrijeme operacije (hipoksija). Također, parcijalni tlak kisika u ranama može često biti nizak na kraju operacije. To može negativno djelovati na uništavanje bakterija i cijeljenje rane. Prethodni klinički pokusi i metaanalize dovele su do različitih zaključaka u pogledu može li visok postotak udahnutog kisika tijekom anestezije smanjiti ili povećati rizik smrti ili infekciju na mjestu kirurškog zahvata. Ovaj sustavni pregled je koristio naprednu Cochrane metodologiju za obavljanje sustavnog pregleda da bi preispitao dostupne dokaze izvedene iz randomiziranih kliničkih ispitivanja.

Obilježja istraživanja

Pronađeno je 28 randomiziranih kliničkih ispitivanja na ovu temu. Osam ispitivanja, s 4.918 sudionika, prikazalo je podatke o riziku od smrti, a 15 istraživanja sa 7.219 sudionika je prikazalo podatke o infekciji na mjestu kirurškog zahvata u roku od 14 do 30 dana nakon operacije. Četiri su istraživanja opisala podatke za ozbiljne nuspojave, tri istraživanja respiratornu insuficijenciju, devet istraživanja veću duljinu boravka nakon prijema u bolnicu i jedno istraživanje kvalitetu života. Sva su istraživanja provedena bez izravnog financiranja farmaceutskih tvrtki.

Broj sudionika u istraživanjima kretao se u rasponu od 38 do 2.012. Prosječna dob sudionika je bila 50 godina (u rasponu od 15 do 92) i 63% su bile žene. Uključene vrste operacija su trbušna (abdominalna) operacija (osam istraživanja), carski rez (četiri istraživanja), operacija dojke (jedno istraživanje), ortopedska operacija (dva istraživanja) i razni drugi operacijski zahvati.

Ključni rezultati

U istraživanjima koja su mjerila navedene ishode, u istraživanjima s najvišom kvalitetom i onima s najduljim praćenjem, visok postotak udahnutog kisika nije statistički povezan s povećanjem rizika od smrti, ili sa smanjenjem infekcija na mjestu kirurškog zahvata.

Povećan rizik od neželjenih učinaka zbog udisanja visokog postotka kisika za vrijeme operacije ili anestezije nije niti dokazan niti opovrgnut.

Kvaliteta i kvantiteta dokaza

Samo je pet od uključenih istraživanja imalo nizak rizik od pristranosti. Istraživanja su nasumice uključila 9.330 sudionika, od kojih je samo 7.537 sudionika sadržavalo podatke koji su se mogli uključiti u ovaj pregled literature. Broj sudionika potrebnih za otkrivanje ili opovrgavanje 20%-nog smanjenja relativnog rizika smrti nije postignut; stoga su uočeni rezultati neizvjesni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Zrinka Granić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information