Agonisti dopamina za sprječavanje budućih spontanih pobačaja u žena koje imaju idiopatsku hiperprolaktinemiju i povijest ponavljanih spontanih pobačaja

Istraživačko pitanje

Hiperprolaktinemija je prisutnost visokih razina cirkulirajućeg prolaktina u krvnom serumu. Prolaktin je hormon koji ima glavnu ulogu u stvaranju mlijeka (laktaciji). Idopatska hiperprolaktinemija je naziv za stanje kod kojeg se ne može otkriti uzrok pojačanog izlučivanja prolaktina, a povezan je s pojavom spontanih pobačaja u trudnica, osobito u žena koje su doživjele više neobjašnjenih spontanih pobačaja. Okultna hiperprolaktinemija naziv je za stanje kod kojeg je razina prolaktina ujutro normalna, a nakon toga se povećava tijekom dana. To je jedna posebna vrsta hiperprolaktinemije koja je također povezana sa spontanim pobačajem. Agonisti dopamina su lijekovi koji su vrlo učinkoviti u snižavanju povišene razine prolaktina. Jedan takav lijek je bromokriptin. Taj lijek popravlja poremećene funkcije jajnika, što bi moglo omogućiti ženama održavanje trudnoće.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti mogu li agonisti dopamina smanjiti učestalost spontanih pobačaja i povećati vjerojatnost rođenja živog djeteta. Analizirani su dokazi iz literature o djelotvornosti i sigurnosti dopamina za sprječavanje budućih pobačaja u žena koje su već ranije imale ponavljani pobačaj.

Rezultati pretraživanja literature

Sustavni pregled objavljen je u srpnju 2016., a sadrži dokaze iz kliničkih pokusa objavljenih do 30. lipnja 2016. Pronađen je samo jedan klinički pokus u kojem je sudjelovao malen broj žena – uključeno je 48 žena, ali su analizirani podatci za 46 žena (42 trudnoće – 4/46 žena nisu začele tijekom trajanja istraživanja). Istraživanje je provedeno u Japanu i autori su procijenili da ima visok rizik od pristranosti. Uključene žene imale su 24-40 godina. Sve su imale idiopatsku hiperprolaktinemiju i ranije dva do četiri spontana pobačaja; 24 su imale okultnu hiperprolaktinemiju s jednakim brojem takvih žena u svakoj skupini. Žene su praćene do kraja devetog tjedna trudnoće i nakon toga još godinu dana. Jedna skupina primila je agonist dopamina – bromokriptin (doza 2,5 do 5 mg/dan do kraja devetog tjedna gestacije), a druga skupina žena nije primila nikakvu terapiju (kontrolna skupina).

Dokazi iz tog istraživanja pokazuju da je agonist dopamina bromokriptin bio djelotvoran u sprječavanju budućih spontanih pobačaja (dokazi niske kvalitete).Međutim, stopa živorođene djece i začeća bila je jednaka u obje skupine - žena koje su primile bromokriptin i one koje nisu primale liječenje (dokazi vrlo niske kvalitete).Istraživanje nije prikazalo podatke o razini serumskog prolaktina u trudnica. Nisu opisane nuspojave koje bi agonist dopamina potencijalno mogao uzrokovati u žena (npr. mučnina, povraćanje, glavobolja, vrtoglavica, umor, hipotenzija, aritmija i psihotični simptomi) i djece (npr. prirođeni defekti, niska porođajna težina, razvojne poteškoće).

Značenje rezultata

Dokazi za rezultate o pobačaju ocijenjeni su kao dokazi niske kvalitete, a za rođenje živog djeteta i začeće kao dokazi vrlo niske kvalitete zbog problema s ustrojem istraživanja, malog broja uključenih žena i zbog toga što je pronađeno samo jedno istraživanje. Zaključno, trenutno dostupni dokazi pokazuju da bi agonist dopamina mogao spriječiti spontane pobačaje, ali se dokazi temelje samo na jednom randomiziranom kontroliranom istraživanju te su stoga potrebna dodatna istraživanja na tu temu. Buduća istraživanja trebaju uključiti veći broj žena, ispitati različite agoniste dopamina (bromokriptin, kabergolin, kvinagolid) i analizirati važne ishode, uključujući štetne učinke u majki i njihove djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information