Akupunktura u liječenju primarne hipertenzije odraslih

Uvod

Hipertenzija (visoki krvni tlak) pogađa oko milijardu ljudi širom svijeta. Štoviše, hipertenzija povećava rizik od moždanog udara i srčanog infarkta. Akupunktura je važan dio tradicionalne kineske medicine, u kojoj se tanke igle umeću u kožu na određenim točkama. Akupunktura je korištena u smanjivanju krvnog tlaka i olakšavanju simptoma hipertenzije.

Značajke istraživanja

Napravljen je Cochraneov sustavni pregled medicinskih baza podataka u potrazi za kliničkim istraživanjima koja su uspoređivala učinke akupunkture s kontrolom (lažnom akupunkturom, bez tretmana ili korištenjem lijekova) na krvni tlak i sigurnost u odraslih s hipertenzijom. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2017. godine.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Pronađena su 22 istraživanja koja su uključivala 1744 ljudi. Istraživanja nisu promatrala smrtnost i opće zdravstveno stanje. Četiri istraživanja usporedila su akupunkturu sa lažnom akupunkturom i njihovi rezultati ukazuju na malo i kratkotrajno smanjenje krvnog tlaka (1 do 24 sata). Druga su istraživanja bila vrlo loše kvalitete. Nije bilo dokaza za dugotrajno smanjenje krvnog tlaka s akupunkturom koje bi bilo korisno za liječenje hipertenzije. Nije moguće odrediti sigurnost akupunkture jer su samo tri istraživanja pratila štetne učinke. Za sada, nema dokaza da je akupunktura korisna u kontroli dugotrajne hipertenzije. Buduća istraživanja moraju biti dizajnirana tako da mjere učinak kontinuiranog sniženja krvnog tlaka uz primjenu akupunkture.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information