Hormonsko nadomjesno liječenje u žena sa šećernom bolesti tipa 1

Sve je više ljudi koji boluju od dijabetesa mellitusa tipa 1 (šećerna bolest ovisna o inzulinu). Glavni cilj liječenja dijabetesa je uspostavljanje dobre kvalitete života i smanjenje ili sprječavanje nastanka komplikacija dobrom kontrolom koncentracije glukoze u krvi. U žena s dijabetes mellitusom tipa 1 je kontrola glukoze u krvi u menopauzi često otežana. Uzrok ove pojave do sada nije bio istražen.

Hormonsko nadomjesno liječenje se preporučuje za ublažavanje simptoma povezanih s menopauzom.

Postojeća literatura o hormonskom nadomjesnom liječenju i dijabetes melitusu tip 1 nikad nije bila sustavno pregledana i analizirana.

Dokazi dostupni zdravstvenom osoblju o skrbi žena s dijabetes melitusom tip 1 u menopauzi su dvojbeni. Literaturni podaci u svezi primjene hormonskog nadomjesnog liječenja u žena s dijabetes melitusom tip 1 su proturječni, budući da mnoga istraživanja također uključuju i žene s dijabetes melitusom tip 2. Autori Cochrane sustavnog pregleda pronašli su jednu studiju s podskupinom od 56 ispitanica s dijabetes melitusom tip 1 koje su primale hormonsko nadomjesno liječenje ili placebo tijekom 12 mjeseci. Nije nađena statistički značajna razlika između onih koje su primale hormonsko nadomjesno liječenje i onih koje su primale placebo. Ishodi važni za bolesnice, primjerice smrt iz bilo kojeg razloga, bolesti krvnožilnog sustava (primjerice infarkt, moždani udar), komplikacije dijabetesa (primjerice bolesti oka uzrokovane dijabetesom, bolesti bubrega uzrokovane dijabetesom) ili kvaliteta života uvjetovana zdravstvenim stanjem nisu istraživane u ovim studijama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Vesna Kušec

Tools
Information