Djelotvornost programa za rano otkrivanje karcinoma nosa i ždrijela (nazofaringealnog karcinoma)

Istraživačko pitanje

Da li program ranog otkrivanja bolesti (probir) osoba bez simptoma, primjenom serološkog testa za Epstein-Barr virus ili nazofaringoskopije (ili obojeg) smanjuje smrtnost povezanu s karcinomom nosa i ždrijela (nazofaringealni karcinom)?

Dosadašnje spoznaje

Nazofaringealni karcinom je rijedak u svijetu, ali je čest u kantonskoj populaciji u južnoj Kini. Zbog smještaja duboko u nosu i zbog nespecifičnih početnih simptoma, nazofaringealni tumor se često otkriva prekasno. Dok je prognoza za uznapredovali tumor jako nepovoljna, rana faza je potencijalno izlječiva. Zato rano prepoznavanje pomoću programa probira može poboljšati zdravlje pacijenta. Postoje dva česta testa probira: serološki test na Epstein-Barr virus (EBV) i nazofaringoskopija (postupak koji nam omogućuje pregled unutrašnje površine nosa i grla uz pomoć savitljivog optičkog instrumenta). Proučavanje korisnog učinka probira za nazofaringealni karcinom započelo je 1970ih, ali korist od tog pristupa i dalje nije jasna.

Značajke istraživanja

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti učinkovitost programa probira i naknadnog liječenja koristeći EBV test i nazofaringoskopiju kao test probira za nazofaringealni karcinom. Međutim, nakon pretraživanja literature Cochrane autori nisu uspjeli pronaći niti jedno randomizirano ili kontrolirano kliničko istraživanje koje je ispitalo probir za karcinom nosa i ždrijela.

Ključni rezultati

Potrebno je provesti niz visokokvalitetnih studija da bi se odredila učinkovitost programa probira za nazofaringealni karcinom. Pogotovo su potrebne studije koje procjenjuju dugoročne ishode kao što su mortalitet (smrtnost) te isplativost.

Kvaliteta dokaza

Analizirani su dokazi iz literature objavljeni do srpnja 2015. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Perić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information