Terapija pozitivnim tlakom za Menierovu bolest ili sindrom

Dosadašnje spoznaje

Menierova bolest je poremećaj unutarnjeg uha koji rezultira vrtoglavicom, gubitkom sluha i zujanjem u uhu. Kada se pojavi sekundarno zbog nekog drugog poznatog poremećaja unutarnjeg uha, govorimo o Menierovom sindromu. Za pacijente s ovom bolesti koristili su se mnogi načini liječenja, od dijetetskih mjera (npr. dijeta s niskim udjelom soli) i lijekova (npr. betahistin ili diuretici) do opsežnih operacija. Međutim, Menierova bolest ima fluktuirajući prirodni tok s poboljšanjima i pogoršanjima, što otežava procjenu primijenjenih terapija.

Terapija pozitivnim tlakom koristi aparat (kao što je Meniett®) koji se postavlja u vanjsko uho kako bi stvorio slijed niskotlačnih pulseva (mikrotlačni). Ti pulsevi bi se trebali prenijeti do vestibularnog sustava unutarnjeg uha i utjecati na tlak unutarnjeg uha. Uređaj je predložen kao terapija drugog izbora za Menierovu bolest. Da bi se mogao koristiti uređajem, pacijentu se treba ugraditi drenažna cjevčica (uvodnica) koja prolazi kroz bubnjić.

Značajke istraživanja

U Cochrane sustavni pregled literature uključeno je pet randomiziranih kontroliranih istraživanja s ukupno 265 sudionika. Svi sudionici su imali Menierovu bolest, i bili su dobi od 19 do 74 godine. U svim studijama provodila se usporedba terapije pozitivnim tlakom s placebo uređajem.

Ključni rezultati

Za primarni ishod, kontrolu vrtoglavice, nije bilo moguće objediniti rezultate različitih studija zbog razlika u načinu mjerenja ishoda. Nijedna od uključenih studija nije pokazala značajnu razliku između kontrolne i placebo grupe u smislu dana za vrijeme kojih je trajala vrtoglavica. Samo je jedna studija pokazala značajno niže subjektivne ocjene u korist terapije pozitivnim tlakom u usporedbi s placebo grupom.

Kombiniranjem rezultata dviju studija, utvrđeno je da su pacijenti nakon tretmana u placebo grupi imali bolji sluh u usporedbi s grupom koja je primala terapiju pozitivnim tlakom. Jačina zujanja u uhu i percepcija osjećaja punine u uhu se ili nisu mjerili ili uključene studije nisu pružile dovoljno informacija za donošenje daljnjih zaključaka. Sve u svemu, nisu nađeni statistički značajni rezultati koji bi potvrdili napredak funkcije. Pregledan je i broj bolovanja, ali nije nađena statički značajna razlika između grupa u dvjema studijama koje su ovo mjerile. Nijedna studija nije primijetila nikakve komplikacije ili nuspojave.

Kvaliteta dokaza

Sve u svemu, istraživanja su bila u raznolikom riziku od pristranosti: tri od pet studija su bile niskorizične, jedna je bila neutvrđenog rizika, a jedna je bila visokorizična. Predstavljeni su dokazi iz studija objavljenih do lipnja 2014.

Zaključak

U zaključku, ovaj sustavni pregled nije našao odgovarajuće dokaze koji bi potvrdili efikasnost terapije pozitivnim tlakom za Menierovu bolest/sindrom. Potrebna su daljnja istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information