Davanje analgetika prije stomatoloških zahvata za ublažavanje boli nakon zahvata u djece i adolescenata

Istraživačko pitanje

Je li davanje lijekova protiv boli kao što su paracetamol i ibuprofen djeci prije stomatoloških liječenja učinkovito u smanjenju boli nakon liječenja?

Dosadašnje spoznaje

Dentalna/zubna bol uobičajena je nakon stomatoloških zahvata i može dovesti do povećanog straha od stomatološkog liječenja, izbjegavanja stomatološkog liječenja i drugih povezanih problema. Ublažavanje boli je važno, osobito u djece i adolescenata. Jedan od načina rješavanja tog problema moglo bi biti davanje lijekova protiv boli prije liječenja tako da mogu početi djelovati odmah.

Istraživači su u okviru Cochrane skupine za oralno zdravlje obnovili ovaj pregled literature kako bi analizirali postoje li dokazi iz istraživanja provedenih među djecom dobi do 17 godina, koja su liječena bez sedacije ili opće anestezije, ali koja su možda koristila lokalnu anesteziju. Analizirane terapije uključivale su vađenje zubi, popravljanje zubi i namještanje ortodontskih bravica.

Obilježja studija

Pretraženo je nekoliko elektroničkih baza podataka kako bi se našla istraživanja objavljena do 5. siječnja 2016. Dio literature ručno je pretražen. Uključeno je 5 istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 190 ispitanika. Nisu pronađena nova istraživanja u odnosu na prošlu verziju Cochrane sustavnog pregleda koji je objavljen 2012. godine.

Tri uključena istraživanja analizirala su liječenje zubi (stavljanje plombi i vađenje zubi), a dvije su analizirale ortodontsko liječenje. Tri od 5 uključenih istraživanja usporedila su paracetamoli placebo (tableta bez aktivnog sastojka), a 4 su usporedila ibuprofen i placebo.

Ključni rezultati

Temeljem dostupnih dokaza nije bilo moguće utvrditi je li korisno davanje lijekova protiv bolova prije zahvata u pedodonciji/dječjoj stomatologiji koji se izvode u lokalnoj anesteziji. Vjerojatno je korisno dati analgetike prije namještanja ortodontskih bravica. Samo jedno istraživanje opisalo je nuspojavu (jedan ispitanik u svakoj skupini imao je ozljedu uzrokovanu ugrizom usne ili obraza). Potrebna su daljnja istraživanja.

Kvaliteta dokaza

Niti jedno od uključenih istraživanja nije imalo nizak rizikd od pristranosti. Kvaliteta dokaza bila je niska.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Ivana Propadalo i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information