Usporedba posljedica vrlo ranog otpuštanja iz bolnice s ranim otpuštanjem te s kasnim otpuštanjem djece s rakom i vrućicom koja imaju neutropeniju

Istraživačko pitanje
U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature cilj je bio analizirati je li rano otpuštanje (prosječno manje od pet dana) nakon bolničkog liječenja izabrane skupine djece s rakom i vrućicom koja imaju neutropeniju, gore u usporedbi s kasnim otpuštanjem (nakon prosječno pet dana ili više). Nadalje, željeli smo procijeniti je li vrlo rano otpuštanje (prosječno unutar 24 sata) gore u usporedbi s ranim otpuštanjem i je li vrlo rano otpuštanje gore od kasnog otpuštanja.

Dosadašnje spoznaje
Kemoterapijsko liječenje može smanjiti broj bijelih krvnih stanica (neutropeniju) u djece s rakom. Zbog visokog rizika od bakterijskih infekcija i naglog i žestokog napredovanja infekcija, uobičajna skrb za djecu s rakom i vrućicom koja imaju neutropeniju sastoji se od rutinske hospitalizacije i intravenske primjene antibiotika širokog spektra (antibiotika koji djeluju protiv velikog broja bakterija koje mogu uzrokovati bolest). Međutim, uzrok vrućice tijekom neutropenije može biti manje ozbiljan, a u ovoj podskupini djece dugo bolničko liječenje može biti nepotrebno.

Obilježja istraživanja
Dokazi se odnose na literaturu objavljenu do prosinca 2015. Dosad se u jednoj studiji (Santolaya 2004.), u skupini djece s rakom i vrućicom tijekom neutropenije, usporedilo rano otpuštanje s kasnim otpuštanjem, a u drugoj, (Brack 2012.) se usporedilo vrlo rano otpuštanje s ranim.

Ključni rezultati
Ne čini se da je rano otpuštanje djece s rakom i vrućicom tijekom neutropenije koja imaju mali rizik od infekcije, manje sigurno od kasnog otpuštanja; nema jasnog dokaza o različitoj uspješnosti liječenja između tih dviju skupina. Osim toga, troškovi liječenja skupine s ranim otpuštanjem bili su manji nego skupine s kasnim otpuštanjem. Što se tiče vrlo ranog otpuštanja, ne čini se da je manje sigurno od ranog otpuštanja; nema jasnog dokaza o različitoj uspješnosti liječenja između tih dviju skupina. Trajanje liječenja razlikuje se između skupina s vrlo ranim i ranim otpuštanjem; trajanje intravenske terapije antibioticima, kao i trajanje oralne terapije antibioticima, bilo je kraće u skupini s vrlo ranim otpuštanjem u usporedbi s drugom skupinom. Međutim, nije bilo jasnih dokaza o ikakvoj razlici ovisnosti o trajanju liječenja bilo kojom antibiotskom terapijom između tih skupina.

Kvaliteta dokaza
Kvaliteta dokaza bila je niska za obje ispitane studije. Uključne studije su bile razmjerno male s malim brojem ispitanika, tako da je moguće da nedostak jasnih dokaza o razlici u studijama može biti zbog, na primjer, niske snage studije. Nažalost nije bilo moguće zajednički statistički analizirati rezultate tih dviju studija.

Zaključak
Zaključno, s obzirom na ponovnu hospitalizaciju ili prilagodbu antibiotika (ili oboje) i smrtnost, dokazi nisu dovoljno dobri; međutim, nema dokaza da je rano otpuštanje manje sigurno u usporedbi s kasnim otpuštanjem ili vrlo ranim otpuštanjem djece s rakom i vrućicom tijekom neutropenije i manji rizik za invazivnu bakterijsku infekciju. Buduće veće studije trebaju potvrditi ili opovrgnuti te rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Krešo
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information