Postupci za liječenje metaboličke bolesti kostiju u djece koja boluju od kronične bubrežne bolesti

Kronična bolest bubrega (KBB) uzrokuje smanjenje bubrežne funkcije, a može zahtijevati potrebu za dijalizom i presađivanjem bubrega. Povezana je s abnormalnim serumskim koncentracijama kalcija i fosfora koje izazivaju povećano izlučivanje razine paratireoidnog hormona (PTH) i bolesti kostiju. Te promjene mogu izazvati deformaciju kostiju, bol u kostima, prijelome i usporenje rasta. Uobičajeno liječenje (oblici vitamina D te lijekovi koji vezuju fosfat) ima za cilj sprječiti nastanak tih poremećaja i njihovo ublažavanje. Međutim, to liječenje može dovesti do povišenja serumske koncentracije kalcija i odlaganja kalcija i fosfora u krvnim žilama; to pak za posljedicu može imati rani razvoj srčano-žilnih bolesti koje su poznate kao problem odraslih s kroničnom bubrežnom bolesti.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je 18 malih randomiziranih istraživanja koja su uključila ukupno 576 djece, a uspoređivala su učinke različitih oblika vitamina D primijenjenih na različite načine i različitom učestalošću te s raznim lijekovima koji vezuju fosfat. Samo pet istraživanja prikazalo je podatke o brzini rasta i nije našlo razlike između različitih načina liječenja. Svi preparati vitamina D, bez obzira na način pripreme, način davanja ili učestalost davanja, imali su pozitivan utjecaj na liječenje koštane bolesti, što je procijenjeno praćenjem promjena krvne razine PTH. Manje epizode povišene krvne koncentracije kalcija bile su povezane s lijekom koji vezuje fosfat, a koji ne sadrži kalcij (sevelamer) u usporedbi s takvim lijekovima koji sadrže kalcij. Kako se budu razvijala novija liječenja za bubrežnu koštanu bolest, bit će potrebno provesti usporedbe s aktualnim standardnim terapijama u obliku dobro osmišljenih randomiziranih istraživanja u djece, s rezultatima koji su klinički važni djeci i njihovim obiteljima kao što su stopa rasta, smanjenje stope prijeloma kostiju i boli u kostima te smanjena kalcifikacija u krvnim žilama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Nina Rančić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information