Lijekovi koji ciljaju krvne žile u zloćudnim tumorima mozga

Dosadašnje spoznaje
Većina primarnih tumora mozga u odraslih osoba su gliomi, koji čine oko dvije petine svih primarnih tumora mozga. Gliomi se mogu javiti u cijelom spektru, od niskog do visokog stupnja ozbiljnosti i stupnjuju se patološki na ljestvici od jedan do četiri prema podjeli Svjetske zdravstvene organizacije (engl. World Health Organization, WHO), koja je posljednji put ažurirana 2016. godine. Gliom visokog stupnja, uključujući glioblastom, teško je liječiti i ima lošu prognozu.

Takvi tumori proizvode protein koji potiče stvaranje novih krvnih žila (angiogeneza) kako bi im pomogao u rastu. Stoga se razvijaju lijekovi koji smanjuju stvaranje novih krvnih žila (angiogenezu) i usporavaju rast tumora. Lijekovi bevacizumab, cediranib i cilengitid su antiangiogeni, te izravno ili neizravno ciljaju na stvaranje krvnih žila, te su istraženi u randomiziranim kontroliranim istraživanjima za liječenje glioblastoma.

Značajke istraživanja
Nakon sveobuhvatnog pretraživanja literature objavljene do listopada 2018. godine, pronađeno je 11 odgovarajućih randomiziranih kliničkih istraživanja, koja su uključila ukupno 3743 ispitanika. Sva uključena istraživanja bila su ograničena na glioblastom i nisu nađena nikakva druga odgovarajuća istraživanja koja su istražila druge vrste tumora mozga. Najveća istraživanja provedena su na pacijentima s tek dijagnosticiranim glioblastomom, koji su liječeni antiangiogenom terapijom. Analizom svih istraživanja uključenih u ovaj Cochraneov sustavni pregled nije pokazano poboljšanje u ukupnom preživljenju nakon uporabe antiangiogenetske terapije Međutim, klinička istraživanja u kojima je korišten bevacizumab za liječenje glioblastoma pokazala su da lijek produljuje vrijeme do rasta tumora (preživljenje bez napredovanja bolesti).

Ključni rezultati
Antiangiogeni lijekovi ne produljuju život kod ljudi kojima je otkriven glioblastom. Iako nema dokaza o produljenju života u odnosu na kemoterapiju kod ponavljajućeg glioblastoma, kada se koriste antiangiogeni lijekovi zajedno s određenim režimima kemoterapije, moglo bi doći do malog poboljšanja preživljavanja. Antiangiogeni lijekovi odgađaju napredovanje tumora praćeno magnetnom rezonancom (engl. magnetic resonance imaging, MRI), ali su obično povezani sa nuspojavama, poput visokog krvnog tlaka i proteina u urinu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information