Protuvirusni lijekovi za liječenje prehlade u bolesnika s cističnom fibrozom

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa o učinku protuvirusnih lijekova na liječenje prehlade u osoba s cističnom fibrozom.

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je prirođena bolest koja zahvaća mnoge organe tijela i ugrožava život. U osoba s cističnom fibrozom je povećan rizik kronične plućne bolesti. Prehlada može pogoršati tijek bolesti, povećati rizik upale pluća i sekundarnih komplikacija dišnog sustava. Pandemija prehlade (epidemija na svjetskoj razini ili na vrlo velikom području koje prelazi međunarodne granice te zahvaća veliki broj ljudi) može imati teške simptome i česte komplikacije. Teški oblici pandemijske prehlade se javljaju u u osoba s postojećim kroničnim bolestima, primjerice s cističnom fibrozom. Nema dokaza da su osobe s cističnom fibrozom više sklone prehladi nego zdravi, ali su posljedice teže sa zahvaćanjem donjih dišnih puteva. Prutuvirusni lijekovi koriste se u liječenju prehlade. Ti lijekovi su inhibitori neuraminidaze tj. zanamivir i oseltamivir. Ti lijekovi mogu ograničiti bolest i spriječiti širenje virusa.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 2. studenoga 2015.

Obilježja studija

Nisu nađene studije u kojima je istraživan učinak inhibitora neuraminidaze u liječenju prehlade u osoba s cističnom fibrozom.

Ključni rezultati

Oskudni podaci iz prethodnih studija su pokazali da su ovi lijekovi učinkoviti u zdravih te da mogu koristiti kod onih s povećanim rizikom, uz racionalnu primjenu. Podaci o sigurnosti i učinkovitosti inhibitora neuraminidaze u liječenju prehlade kod osoba s cističnom fibrozom nisu nađeni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information