Cijanoakrilatna mikrobna brtvila za pripremu kože prije operacije

Istraživačko pitanje:
Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda nam je bio pronaći dokaze iz randomiziranih studija na ljudima koji su podvrgnuti operaciji i pokazati hoće li korištenje mikrobnoga brtvila smanjiti broj kirurških infekcija.
Dosadašnje spoznaje:
Kirurška infekcija je ozbiljna komplikacija operacije u kojoj bakterije kontaminiraju kiruršku ranu sprječavajući djelotvorno cijeljenje, a u nekim se slučajevima širi na druge dijelove tijela. Istraživanja su pokazala da će jedan od dvadeset ljudi koji su imali operaciju razviti takvu infekciju. Mikrobno brtvilo je tekućina koja se primjenjuje na površinu kože neposredno prije operacije kako bi se zabrtvile bakterije s površine kože. Prije nanošenja brtvila, koža uz ranu obično se priprema antiseptikom – 10%-tnom otopinom povidon-joda.
Obilježja uključenih istraživanja:
Pronašli smo sedam istraživanja koja su uključivala ukupno 859 osoba. Četiri ispitivanja uključivala su operaciju srca, jedno korekciju preponske kile, jedno je uključivalo korekciju kralježnice, a jedno kiruršku intervenciju na nožnim arterijama.
Rezultati:
Zbirni rezultati tih pokusa pokazali su da nema razlike u stopi kirurških infekcija uz korištenje mikrobnih brtvila. U prosjeku, na svakih stotinu pacijenata koji su imali operaciju, prilikom korištenja mikrobnog brtvila pojavilo se šest kirurških infekcija manje u odnosu na nekorištenje toga sredstva.
Štetni učinci:
Ni jedna od studija nije spomenula nikakve opasne nuspojave ili reakcije koje bi proistekle iz uporabe mikrobnih brtvila, pa ne možemo biti sigurni o rizicima njihova korištenja.
Ograničenja:
Rizik od pristranosti je varirao u sedam odabranih studija. U nekim je postojala velika opasnost od pristranosti, jer su metode korištene za izradu studije dale do znanja sudionicima i njegovateljima jesu li pacijenti u usporednoj ili kontrolnoj skupini. U drugim studijama, autori su poduzeli niz koraka da bi se umanjio taj rizik. Zaključno, ne možemo reći da su studije u potpunosti oslobođene od svake pristranosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tea Ćudina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information