Skrb na kraju života: kako poboljšati skrb za umiruće bolesnike

Dosadašnje spoznaje

Postupci skrbi za umiruće primjenjuju se u zadnjim danima života za osiguranje učinkovite njege i pomoći pri donošenju odluka. Najčešće primjenjivani postupnik skrbi na kraju života je "Liverpool Care Pathway" i više se ne koristi zbog sumnje u sigurnost i kvalitetu skrbi. U ovom Cochrane sustavnom pregledu istražena je učinkovitost različitih postupnika u skrbi za umiruće.

Značajke istraživanja

U srpnju 2015. pretražene su baze podataka s kliničkim istraživanjima u kojima je ispitana djelotvornost postupnika za umiruće osobe, a postupnici su uspoređeni s kontrolnom skupinom koja je primala stanardnu skrb. Uključeni su bolesnici, zdravstveno osoblje i obitelji koji su postupali prema postupnicima skrbi za umiruće. Nije bilo ograničenja dobi, dijagnoze ili uvjeta (bolnica, dom, dom za pružanje skrbi).

Ključni rezultati

Nađena je jedna studija iz Italije s 232 bolesnika koji su umirali i za koje su se skrbili neformalni skrbnici (obitelji ili prijatelji). Postupnik za umiruće je primijenjen u samo 34% bolesnika. Zaduha (nedostatak daha) se bolje kontrolirala primjenom Liverpool Care Pathway postupnika, ali ti se rezultati temelje na jednom malom istraživanju. Nisu prikazani važni ishodi: težina fizičkih i psiholoških simptoma ili kvaliteta života, te nuspojave proizašle iz primjene postupnika. Nije bilo podataka o zadovoljstvu s postupcima skrbi, troškovima i kvaliteti komunikacije između bolesnika i njegovatelja.

Kvaliteta dokaza

Jedna studija koja je uključena u ovaj Cochrane sustavni pregled bila je vrlo niske kvalitete zbog moguće pristranosti: oblik skrbi za bolesnika nije bio prikriven (standardno ili po postupniku), osoblje uključeno u skrb nije ispunilo upitnike u naknadnom praćenju (osobito na odjelima sa standardnom njegom), mali broj bolesnika je njegovan po postupniku, studija je uključila samo bolesnike sa zloćudnim bolestima, te se rezultati ne mogu odnositi na pacijente koji imaju druga stanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information