Korištenje saproterina za snižavanje koncentracije fenilalanina u krvi kod osoba s fenilketonurijom

Fenilketonurija nastaje zbog nasljednog manjka enzima fenilalanin hidroksilaze. Ako se ne liječi, uzrokuje pretjerano nakupljanje aminokiseline fenilalanina što sprječava normalni razvoj mozga. Liječenje fenilketonurije sastoji se od ograničenog unosa hranom prirodnih proteina sa propisanim aminokiselinama bez fenilalalnina, mineralnim i vitaminskim dodacima. Uz takvu terapiju dugoročni ishod za osobe sa fenilketonurijom je izvrstan, ali održavanje prehrambenog režima je zahtjevno. Saproterin dihidroklorid, kofaktor za fenilalalnin hidroksilazu, mogao bi značajno smanjiti koncentraciju fenilalanina u fenilketonuriji i mogao bi smanjiti restrikcije prehrane. Za ovaj Cochrane sustavni pregled nađene su dvije studije koje su ispitale djelovanje saproterin dihidroklorida; jedna u djece i odraslih bez restrikcija u prehrani i jedna s isključivo djecom sa restrikcijom u prehrani. U studijama su korištene različite doze saproterin dihidroklorida (10 mg/kg/dan i 20 mg(kg/dan). Podaci iz studija nisu se mogli kombinirati zbog različitih načina prikaza rezultata. Nađeni su dokazi koji upućuju na to da bi neke osobe s blagom ili umjerenom fenilketonurijom mogle imati koristi od kratkoročne upotrebe saproterin dihidroklorida; u obje studije koncentracija fenilalanina u krvi je bila niža nakon terapije. U studiji sa većom dozom je također zamijećena i promjena u toleranciji proteina. Primijećeno je povećanje tolerancije na proteine u odgovoru na saproterin. Nisu bile zamijećene nuspojave povezane sa kratkoročnom primjenom saproterina. Nisu nađeni dokazi o učincima dugoročne upotrebe saproterina. Nije bilo moguće izvući nikakve zaključke o djelotvornosti saproterina u teškoj fenilketonuriji.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tena Cupar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information