Vaginalni umeci za prevenciju spolno prenosivih infekcija

Cilj sustavnog pregleda

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu procijenjeni su učinci topikalnih mikrobiocida (kemijskih tvari koje se mogu primijeniti unutar rodnice ili rektuma), u usporedbi sa placebom (neaktivna tvar), koje koriste žene koje imaju spolne odnose s muškarcima i muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima u prevenciji spolno prenosivih infekcija (SPI), uključujući HIV.

Dosadašnje spoznaje

Ovo je obnovljena verzija Cochraneovog sustavnog pregleda objavljenog 2012. Broj izlječivih i neizlječivih spolno prenosivih bolesti je i dalje u porastu, unatoč dosadašnjim strategijama prevencije. Žene često imaju najveću stopu spolno prenosivih infekcija te nesrazmjeran broj novih infekcija. Spolno prenosive infekcije su često bez simptoma. Unatoč većoj ranjivosti, trenutne opcije za smanjenje širenja spolno prenosivih bolesti za žene i dalje su ograničene. Stoga postoji jasna potreba za novim i učinkovitim strategijama prevencije spolno prenosivih bolesti, uključujući HIV.

Značajke istraživanja

Cochraneovi istraživači pretražili su dostupnu literaturu objavljenu do kolovoza 2020. godine te uključili 12 istraživanja s ukupno 32,464 ispitanika (žene koje imaju spolne odnose sa muškarcima). Istraživanja su obuhvatila sedam vrsta umetaka (šest vaginalnih gelova i jedan vaginalni prsten) koji su uspoređeni s placebom, a sva istraživanja su provedena sa ženama starijim od 16 godina. Sva su istraživanja provedena u subsaharskoj Africi, s tim da je jedno imalo i mjesto istraživanja u Indiji, a drugo u SAD-u. Istraživači iz Cochranea nisu pronašli niti jedno istraživanje provedeno sa muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima.

Ključni rezultati

U usporedbi s placebom, stopa HIV infekcija bila je niža u skupini koja je uzimala vaginalne umetke koji su sadržavali antiretrovirusni lijek poznat kao dapivirin, ali druge su se spolno prenosive bolesti javljale u sličnim postotcima u skupinama sa dapivirinom i placebom. Tenofovir gel također može smanjiti stopu infekcije virusom herpesa simplexa, ali ne i druge spolno prenosive bolesti. Celulozni sulfatni gel rezultirao je nižom stopom infekcije klamidijom u usporedbi s placebom. Za ostale mikrobicide u usporedbi s placebom, mogla bi postojati mala ili nikakva razlika u stopama spolno prenosivih infekcija. Niti jedno istraživanje nije pratilo gljivične spolno prenosive infekcije kao ishod.

U usporedbi s placebom, stopa HIV infekcija bila je niža u skupini koja je uzimala vaginalne umetke koji su sadržavali antiretrovirusni lijek poznat kao dapivirin, ali druge su se spolno prenosive bolesti javljale u sličnim postotcima u skupinama sa dapivirinom i placebom. Tenofovir gel također može smanjiti stopu infekcije virusom herpesa simplexa, ali ne i druge spolno prenosive bolesti. Celulozni sulfatni gel rezultirao je nižom stopom infekcije klamidijom u usporedbi s placebom. Za ostale mikrobicide u usporedbi s placebom, mogla bi postojati mala ili nikakva razlika u stopama spolno prenosivih infekcija. Niti jedno istraživanje nije pratilo gljivične spolno prenosive infekcije kao ishod.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza bila je niska za većinu ishoda praćenih u ovom sustavnom pregledu. Razlog tome je heterogenost i mali broj istraživanja i sudionika za određene mikrobicide. To je dovelo do nepreciznosti rezultata (u rasponu od velikih kliničkih koristi do znatne štete).

Datum pretraživanja dokaza

Autori su pretražili istraživanja objavljena do kolovoza 2020.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lorena Lazarić Stefanović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information