Utječu li PARP inhibitori na smanjenje smrtnosti žena oboljelih od raka jajnika i koje nuspojave uzrokuju?

Ključne poruke

U usporedbi s neaktivnim „lažnim“ lijekom (placebom), inhibitori PARP (skraćeno PARPi) u obliku tableta koje se uzimaju svaki dan nakon kemoterapije (u terapiji održavanja) postižu sljedeće učinke:

- utječu u manjoj mjeri ili uopće ne utječu na životni vijek osobe s epitelnim rakom jajnika u uznapredovalom stadiju (ovaj zaključak se može promijeniti kada novi podaci postanu dostupni);

- vjerojatno usporavaju napredak bolesti kod žena s novodijagnosticiranim epitelnim rakom jajnika;

- vjerojatno usporavaju napredak bolesti kod žena s recidivom epitelnog raka jajnika koji je osjetljiv na liječenje platinom;

- vjerojatno povećavaju rizik ozbiljnih nuspojava.

Nije jasno znači li usporavanje napretka bolesti nužno i poboljšanje kvalitete života budući da su podaci nedosljedno opisani, no dostupni podaci sugeriraju da PARPi može ublažiti simptome usporavanjem napretka bolesti.

Što je epitelni rak jajnika?

Epitelni rak jajnika je vrsta raka koji nastaje iz površinskih epitelnih stanica u jajniku, jajovodu i trbušnoj šupljini (potrbušnici). Budući da stanice imaju neposredan pristup trbušnoj šupljini, epitelni rak jajnika se često primjećuje tek u uznapredovalom stadiju. Početno liječenje sastoji se od kombinacije kirurškog zahvata, kojom se u potpunosti odstranjuje vidljivo zahvaćeno tkivo, i kemoterapije. Bolest će se kod većine ljudi ponovno pojaviti zbog čega pacijenti moraju nastaviti s daljnjim liječenjem. Znanstvenici stoga traže nove načine za sprječavanje rasta stanica raka.

Što su PARP inhibitori?

Sposobnost popravljanja DNK ključna je za opstanak stanice. Normalne stanice mogu na više načina popravljati DNK. Međutim, stanice raka često ne mogu učinkovito popraviti DNK. BRCA gen je uključen u popravak DNK i obično je oštećen (mutiran) kod oboljelih od epitelnog raka jajnika. PARP inhibitori blokiraju signale za popravljanje DNK, zbog čega te stanice propadaju. PARPi liječenje se razlikuje od uobičajene kemoterapije i vjerojatno će bolje djelovati u BRCA mutiranim stanicama.

Cilj ovog sustavnog pregleda
Cilj ovog sustavnog pregleda bio je saznati može li PARPi, uz kemoterapiju ili naknadno uz terapiju održavanja:

- odgoditi smrtni ishod;

- usporiti napredak bolesti;

- poboljšati kvalitetu života;

- prouzročiti nuspojave.

Kako je izrađen ovaj sustavni pregled?
Autori su pretražili randomizirana kontrolirana istraživanja (vrsta kliničkog istraživanja u kojem su pacijenti nasumično raspoređeni za različita liječenja) u razdoblju od 1990. do listopada 2020. godine. Tražena su istraživanja u kojima se ispitivalo djelovanje PARP inhibitora kod žena s novodijagnosticiranim epitelnim rakom jajnika ili kod kojih se rak vratio, više od šest mjeseci nakon prestanka kemoterapije na osnovi platine (pacijentice s rakom osjetljivim na platinu) ili unutar šest mjeseci od kemoterapije na osnovi platine (pacijentice s rakom rezistentnim na platinu). Zatim su se prikupili podaci, saželi rezultati te je uslijedila procjena pouzdanosti dokaza na temelju sljedećih čimbenika - znaju li pacijentice i njihovi liječnici o kakvom se liječenju radi, na koji su način istraživanja provedena i koliko je pacijentica sudjelovalo u istraživanjima.

Ključni rezultati

Pronađeno je 15 randomiziranih ispitivanja PARP inhibitora s ukupno 6,109 sudionika (četiri istraživanja uključila su 3,070 žena s novodijagnosticiranim epiletnim rakom jajnika (liječenje prve linije) i 11 istraživanja koja su uključila 3,039 žena kod kojih se rak vratio). Pronađeno je i 17 istraživanja koja su još uvijek u tijeku.

Liječenje prve linije

PARP inhibitori primijenjeni tijekom kemoterapije:

- utječu djelomično ili uopće ne utječu na vrijeme povratka (ili napredovanja) raka;

- vjerojatno su povezani sa češćom pojavom ozbiljnih nuspojava tijekom kemoterapije.

Međutim, uzimanje PARP inhibitora i nakon kemoterapije vjerojatno usporava napredak raka u usporedbi s placebom u terapiji održavanja.

PARP inhibitori u terapiji održavanja nakon kemoterapije:

- vjerojatno usporavaju povratak raka jajnika (bez progresije bolesti nakon 12 mjeseci: u 55% slučajeva s PARP inhibitorima u odnosu na 24% slučajeva s placebom);

- vjerojatno utječu u manjoj mjeri ili uopće ne utječu na životni vijek pacijentica, iako usporava napredak bolesti, no ovaj se zaključak može promijeniti kada novi podaci postanu dostupni;

- mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnih nuspojava, iako su dokazi za ovaj ishod jako nepouzdani.

Liječenje recidiva epitelnog raka jajnika koji je osjetljiv na platinu

U usporedbi s konvencionalnim liječenjem kemoterapijom, PARP inhibitori:

- mogu imati mali ili nikakav utjecaj na životni vijek pacijenta, usporavanje napretka bolesti, razinu kvalitete života i rizik od nastanka ozbiljnih nuspojava.

Sva uključena istraživanja uključivala su samo pacijente s BRCA mutacijama, stoga se ne može procijeniti bi li rezultati bili slični kod pacijentica koje nemaju BRCA mutacije.

PARP inhibitori kao dio terapije održavanja nakon kemoterapije za rak jajnika osjetljivog na platinu:

- imaju velik učinak na usporavanje povratka bolesti (nema napretka bolesti najmanje 12 mjeseci u 37% slučajeva s PARP inhibitorima u odnosu na 5,5% slučajeva s placebom);

- utječu u maloj mjeri ili uopće ne utječu na sveukupno preživljenje nakon liječenja;

- mogu značajno povećati rizik ozbiljnih nuspojava.

Liječenje recidiva epitelnog raka jajnika koji je rezistentan na platinu

PARP inhibitori u usporedbi s kemoterapijom:

— zbog vrlo niske kvalitete dokaza ne mogu se donijeti pouzdani zaključci.

Pouzdanost dokaza

Iako je polovica uključenih istraživanja imala nizak rizik pristranosti, jedan se dio ipak služio metodama kod kojih postoji veća mogućnost pristranosti, a neka su istraživanja bila mala. Izvještavanje o kvaliteti života je bilo manjkavo ili su korištene različite metode zbog čega nije bilo moguće usporediti podatke i donijeti pouzdane zaključke o ishodima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Šokčević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information