Cjepivo palivizumaba za sprječavanje infekcije respiratornim sincicijskim virusom u djece oboljele od cistične fibroze

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o učincima cijepljenja djece oboljele od cistične fibroze s palivizumabom u svrhu sprječavanja infekcije respiratornim sincicijskim virusom.

Dosadašnje spoznaje

Respiratorni sincicijski virus najčešće uzrokuje plućne infekcije u novorođenčadi i djece. Premda slučajevi nisu ozbiljni u većine djece, djeca s cističnom fibrozom mogu biti izložena većem riziku za teške infekcije pluća od virusa. Za vrijeme sezone respiratornog virusa, vjerojatnije je da će djecu s cističnom fibrozom trebati primiti u bolnicu i da će osjetiti pogoršanje plućne funkcije, u usporedbi s djecom koja nemaju cističnu fibrozu. Palivizumab (Synagis®) je cjepivo koje je pokazalo da smanjuje stope hospitalizacije uslijed respiratornog sincicijskog virusa u nekim populacijama visokog rizika. Palivizumab se daje jednom mjesečno tijekom pet mjeseci, počevši prije sezone respiratornog sincicijskog virusa svake godine. Još uvijek nije poznato koliko je to cjepivo učinkovito i sigurno kod djece s cističnom fibrozom. U ovom istraživanju tražili smo randomizirane kontrolirane studije (studije gdje su djeca razvrstana u različite terapijske grupe nasumce i tada međusobno uspoređivane) gdje je cijepljenje palivizumabom uspoređivano u odnosu na bilo koju drugu preventivnu terapiju ili ne-preventivnu terapiju djece s cističnom fibrozom.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na studije objavljene do 5. svibnja 2016.

Obilježja studija

Pronašli smo jednu studiju sa 186 sudionika (dojenčad i malu djecu s cističnom fibrozom u dobi do dvije godine) koja je provedena u 40 centara u SAD-u.

Ključni rezultati

Jedno dijete (od 92) koje je primilo palivizumab i jedno dijete (od 94) koje je primilo placebo su bili primljeni u bolnicu zbog infekcije respiratornim sincicijskim virusom. Nijedno dijete nije umrlo. Sve u svemu, broj nuspojava u palivizumab grupi je bio sličan onoj u placebo grupi. Nisu opisani podatci o pojavi ozbiljnih nuspojava povezanih sa cjepivom. U dužem razdoblju (12 mjeseci) dobitak na težini i broj infekcija s Pseudomonas aeruginosa (česta bakterijska infekcija kod cistične fibroze) bili su slični u obje grupe.

Ograničenje tih rezultata jest činjenica da smo u literaturi pronašli samo jednu studiju. Potrebno je više istraživanja o korištenju cijepljenja palivizumabom u djece s cističnom fibrozom.

Kvaliteta dokaza

Iako je navedeno da je studija randomizirana, nije bilo jasno kako su točno ispitanici nasumično razvrstani u skupine (metode nisu opisane). Autori procjenjuju kako ispitanici i osoblje nisu znali kojoj skupini pripadaju, što je važno kako bi se izbjegle predrasude. Moguće je bilo selektivnog prikazivanja podataka (prikazan je sažetak zaključaka, ali bez ikakvih podataka). Nadalje, problem je što ovo istraživanje - koje je financirala industrija - nije objavljeno kao cjeloviti znanstveni rad u recenziranom znanstvenom časopisu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information