Ustekinumab i briakinumab za liječenje aktivne Crohnove bolesti

Što je Crohnova bolest?
Crohnova bolest je dugotrajna (kronična) upalna bolest crijeva koja može utjecati na bilo koji dio probavnog trakta od usta do anusa. Simptomi uključuju bol u trbuhu, proljev bez prisutnosti krvi i gubitak na težini.

Što su ustekinumab i briakinumab?
Ustekinumab i briakinumab su biološki lijekovi. Ovi se lijekovi mogu injektirati pod kožu pomoću šprice ili se primjenjuju izravno u venu (intravenski). Biološke terapije potiskuju imunološki sustav i smanjuju upalu povezanu s Crohnovom bolesti. Kada ljudi s Crohnovom bolesti osjećaju simptome kažemo da je ta bolest "aktivna", dok razdoblja kada se simptomi zaustave zovemo ''remisija''.

Što su istraživači ispitivali?
Istraživači su ispitivali da li ustekinumab ili briakinumab dovode do remisije kod osoba s Crohnovom bolesti; i da li ti lijekovi uzrokuju kakvu štetu (nuspojave). Pretraživana je medicinska literatura objavljena do 12. rujna 2016.

Što istraživači pronašli?
Istraživači su pronašli šest studija koje su uključivale ukupno 2.324 sudionika. Dvije su studije uspoređivale briakinumab s placebom (lažni lijek) dok su četiri studije uspoređivale ustekinumab s placebom. Sve su studije bile visoke kvalitete.

Nije bilo razlike u udjelu sudionika koji su postigli remisiju s briakinumabom i s placebom. Nije primijećeno povećanje nuspojava ili ozbiljnih nuspojava kod briakinumaba u usporedbi s placebom. Najčešće nuspojave kod sudionika koji su primali briakinumab bile su reakcije na mjestu injekcije i infekcije. Na temelju rezultata tih dviju studija proizvođači briakinumaba zaustavili su proizvodnju tog lijeka.

Visoka kvaliteta dokaza sugerira da je ustekinumab bolji od placeba u postizanju remisije kod sudionika studije kao i za smanjenje simptoma aktivne Crohnove bolesti. Ispitivane su različite doze ustekinumaba, a dokaz umjerene do visoke kvalitete sugerira da je 6,0 mg/kg najučinkovitija doza. Nije zamijećeno povećanje nuspojava ili ozbiljnih nuspojava s ustekinumabom u usporedbi s placebom. Infekcije su bile najčešće nuspojave kod bolesnika na ustekinumabu. Najčešće ozbiljne nuspojave u studijama ustekinumaba bile su pogoršanje Crohnove bolesti i ozbiljne infekcije. Ustekinumab je obećavajuća terapija za izazivanje remisije i poboljšanje simptoma kod osoba s Crohnovom bolesti. Daljnja istraživanja su potrebna kako bi se utvrdila dugoročna učinkovitosti i sigurnost ustekinumaba u bolesnika s umjerenom do teškom Crohnovom bolesti. Idealnu dozu ustekinumaba također treba utvrditi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information