Kineski biljni lijekovi za liječenje žena smanjene plodnosti sa sindromom policističnih jajnika

Istraživačko pitanje

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu analizirali smo dokaze o učinku kineskih biljnih lijekova (engl. Chinese herbal medicines, CHM) na stope trudnoća sa živorođenom djecom i nuspojave kod djelomično plodnih žena sa sindromom policističnih jajnika (engl. polycystic ovarian syndrome, PCOS).

Dosadašnje spoznaje

PCOS je čest i složen poremećaj reproduktivnog i endokrinog sustava, koji pogađa 5% do 15% žena reproduktivne dobi. PCOS se u žena manifestira nepravilnim menstrualnim ciklusom, smanjenom plodnošću (nemogućnost začeća), hirzutizmom (prekomjerni rast dlaka), aknama i pretilosti. Mnoge zapadnjačke medicinske terapije korištene su za liječenje PCOS-a, uključujući oralne kontraceptive, klomifen (lijekovi koji se koriste za indukciju ovulacije kod žena), inzulinske senzibilizatore (lijekove koji pomažu vratiti šećer u krvi u normalu) i laparoskopsko bušenje jajnika (engl. laparoscopic ovarian drilling, LOD), kirurški zahvat koji može potaknuti ovulaciju u žena s PCOS-om. Kineski biljni lijekovi su predloženi kao alternativni pristup kod žena smanjene plodnosti koje pate od PCOS-a. Cilj ovog sustavnog pregleda je bio istražiti djelotvornost i sigurnost kineskih biljnih lijekova u odnosu na druge terapije za žene sa PCOS-om i smanjenom plodnošću.

Značajke istraživanja

Tražili smo dokaze u često korištenim bazama podataka. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2020. godine. Uključili smo osam randomiziranih kontroliranih ispitivanja (RCT) sa 609 sudionika (tri nova RCT-a sa 195 žena u ovom obnovljenom pregledu). U pregled su uključena istraživanja koja uspoređuju kineske biljne lijekove u odnosu na terapije zapadne medicine, kombinaciju kineskih biljnih lijekova i terapija zapadne medicine u odnosu na samu zapadnu medicinu, te kombinaciju kineskih biljnih lijekova i kirurškog zahvata u odnosu na samu kirurgiju. Sedam uključenih istraživanja provedeno je i objavljeno na kineskom, a jedno na engleskom jeziku. Sva su istraživanja imala trajanje liječenja kraće od šest menstrualnih ciklusa, nakon kojeg je trajanje praćenja bilo kraće od jedne godine. Nijedno od uključenih istraživanja nije prikazalo podatke o živorođenoj djeci; sva su prikazala podatke o trudnoćama, dva istraživanja su prikazala podatke o ovulacijama i samo je jedno prikazalo podatke o nuspojavama.

Ključni rezultati

Nije bilo dovoljno dokaza koji bi podupirali primjenu kineskih biljnih lijekova u žena smanjene plodnosti sa PCOS-om. Nisu dostupni podaci o živorođenoj djeci. Nije bilo čvrstih dokaza koji bi potvrdili da kineski biljni lijekovi poboljšavaju rezultate liječenja plodnosti.

Kad se kineski biljni lijekovi usporede s klomifenom (sa ili bez laparoskopske obrade jajnika u obje skupine), stope trudnoća se ne razlikuju među kontrolnim skupinama i skupinama koje primaju terapiju. Kad se usporede primjena kineskih biljnih lijekova uz aspiraciju folikula i poticanjem ovulacije s liječenjem koje se sastoji samo od aspiracije folikula i poticanja ovulacije, stopa trudnoća se ne razlikuje među skupinama. Kad se usporedi primjena kineskih biljnih lijekova sa LOD naspram samostalnog liječenja sa LOD, stope trudnoće se ne razlikuju među skupinama. Sigurnost dokaza bila je vrlo niska i stoga nismo mogli donijeti zaključke o rezultatima.

Međutim, nađeni su ograničeni dokazi niske kvalitete koji ukazuju da primjena kineskih biljnih lijekova kao dodatak terapiji klomifenom može poboljšati stope trudnoća.

Zbog dokaza vrlo niske pouzdanosti za sve skupine za sve ishode, nismo mogli donijeti zaključke. Nije bilo dovoljno dokaza o nuspojavama koji bi mogli potvrditi da su kineski biljni lijekovi sigurni.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza je bila niska ili vrlo niska. Glavna ograničenja dokaza bila su nedostatak rezultata o broju živorođene djece ili nuspojava, nedostatno opisane i neprecizne metode istraživanja, s vrlo niskom stopom događaja i širokim intervalima pouzdanosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nina Basić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information