Povišena doza inhalacijskih steroida ili uobičajena doza steroida za napadaje astme u odraslih i djece

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje
Ranije smjernice o liječenju astme preporučivale su da se doza inhaliranih kortikosteroida udvostruči nakon prvog znaka pojave napadaja astme. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirane su sve studije u kojima je procijenjeno je li takvo povećanje doze bolje i sigurnije u odnosu na uzimanje uobičajene doze inhalacijskih kortikosteroida.

Obilježja studija
Ova obnovljena verzija sustavnog pregleda uključila je 3 nove studije u kojima je sudjelovalo 419 ispitnika. Zadnje pretraživanje literature provedeno je u ožujku 2016. Ukupno je sad u ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno 8 studija s 1669 ispitanika koji su patili od blage ili umjerene astme. U tri studije sudjelovala su samo djeca, a u 5 samo odrasli. U tim studijama ispitanici su bili razvrstani u skupinu u kojoj su dobili inhalator koji je sadržavao dodatnu dozu inhalacijskih kortikosteroida (kako bi se povećala njihova uobičajena doza inhalacijskih kortikosteroida) ili placebo koji su mogli koristiti kad bi im se simptomi pogoršali. Ispitanici su zatim praćeni od 6-12 mjeseci kako bi se vidjelo hoće li oni koji uzimaju veću dozu inhalacijskih kortikosteroida imati bolje rezultate od onih koji su uzimali placebo.

Ključni rezultati
Osobe koje su uzimale veću dozu inhalacijskih kortikosteroida tijekom napadaja astme nisu imali bolje rezultate od onih koji su uzimali placebo, bez obzira na to jesu li analizirani svi ispitanici ili oni koji su zaista koristili inhalator tijekom napadaja. Rezultati pokazuju velike razlike među studijama koje su se fokusirale samo na ljude koji su koristili inhalatore. Neke studije pokazale su koristan učinak povećanja doze inhalacijskog kortikosteroida, a neke nisu. Nije vjerojatno da povećanje doze inhalacijskih kortikosteroida smanjuje potrebu za uzimanje steroida na usta za liječenje napadaja, sprječava odlazak na hitnu pomoć, liječenje u bolnici ili smanjuje vrijeme potrebno za oporavak. Ne možemo biti sigurni u te rezultate jer ih je prikazalo malo studija. Korištenje bilo koje od tih srategija nije bilo povezano sa značajno većim ili manjim brojem ozbiljnih i manje ozbiljnih nuspojava, ali to se opet ne može sa sigurnošću zaključiti jer nije nađeno dovoljno studija.

Kvaliteta dokaza
Rezultati ovog sustavnog pregleda procijenjeni su kao umjerena ili niska kvaliteta ishoda. To znači da su neki rezultati vrlo nesigurni i da im ne možemo vjerovati, uglavnom zato jer su studije uključile malen broj ispitanika koji su mogli definitivno zaključiti je li im povećanje doze popravilo ili pogoršalo stanje ili nije bilo razlike u odnosu na stabilnu dozu lijeka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr