Zdravstvene usluge za odrasle osobe s intelektualnim poteškoćama

Dosadašnje spoznaje

Odrasle osobe s intelektualnim poteškoćama često imaju problema u primanju zdravstvene zaštite koja im je potrebna. U usporedbi s drugim odraslim osobama koje nemaju intelektualne poteškoće, imaju lošije zdravlje i imaju više poteškoća u pronalaženju, dobivanju i plaćanju zdravstvene usluge. To se događa i kad su u pitanju usluge koje se tiču fizičkog i mentalnog zdravlja.

Istraživačko pitanje

Proveden je Cochrane sustavni pregled literature kako bi se ispitali učinkci različitih načina organiziranja zdravstvenih usluga za osobe s intelektualnim poteškoćama. Ovo je prvo obnavljanje prethodno objavljene verzije ovog sustavnog pregleda literature.

Značajke istraživanja

Uključene su studije objavljene zaključno do 4. rujna 2015. godine. Pronađeno je sedam studija, od kojih je šest ranije pronađeno, a jedna nova studija je pronađena prilikom ovog obnavljanja pretraživanja literature. Sve studije ispitale su utjecaj intervencija na mentalno zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama. Niti jedna nije ispitala utjecaj na tjelesno zdravlje. Te studije su ispitale različite intervencije, uključujući davanje više zdravstvenih usluga osobama sa intelektualnim poteškoćama, psihološku potporu te liječenje u kući umjesto u bolnici. Studije su ispitale koliko su te intervencije pomogle osobama s intelektualnim poteškoćama u problemima sa ponašanjem, koliko tereta su uzrokovali pružateljima skrbi i koliko je to koštalo. Niti jedna studija nije procijenila štetne posljedice.

Ključni rezultati

Bihevioralna terapija u zajednici (engl. community-based bihevioral therapy) može smanjiti probleme sa ponašanjem. Autori nisu sigurni da li bi ostale intervencije smanjile probleme sa ponašanjem. Bilo je ograničenih dokaza o tome kako su ispitane intervencije pomogle pružateljima skrbi da se nose s teretom brige za osobe s intelektualnim poteškoćama ili koliko mogu koštati u usporedbi s uobičajenom skrbi koja im se pruža.

Zaključak

Malo je podataka o različitim načinima za organiziranje zdravstvene skrbi za osobe s intelektualnim poteškoćama. Većina studija je usmjerena na osobe koje imaju intelektualne poteškoće i probleme s mentalnim zdravljem.Nismo pronašli studije provedene na ljudima koji imaju intelektualne poteškoće i fizičke probleme.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Klem
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information