Specijalizirani timovi za prijevoz novorođenčadi do neonatalnih jedinica intenzivne skrbi za sprječavanje pobola i smrtnosti

Istraživačko pitanje: Da li specijalizirani transportni timovi u usporedbi s ne-specijaliziranim timovima poboljšavaju klinički ishod novorođenčadi u transportu do neonatalne intenzivne skrbi?

Dosadašnje spoznaje: Visoko rizična novorođenčad ima bolje rezultate ako se rodi u medicinskom centru koji ima posebnu jedinicu za intenzivno liječenje novorođenčadi koja se naziva neonatalna jedinica intenzivnog liječenja (NJIL). Iako se zalagalo da žene s visokim faktorima rizika budu prebačene u centre s NJIL za porod, s vremena na vrijeme neizbježno je da se rođenje dogodi u centrima koji nisu u mogućnosti liječiti njihovu novorođenčad. Dakle, potreba za posebno obučeno zdravstveno osobljeneonatalnog prijevoza je važno kako bi se osiguralo da su ta djeca stabilizirana i prevezena u bolnice s NJIL. Ovaj pregled je proveden kako bi saznali da li specijalno obučen tim neonatalnog transporta, u usporedbi s općim transportnim timovima, ima bolji klinički ishod.

Obilježja studija: Nisu nađena odgovarajuća klinička ispitivanja koja bi se mogla uključiti u ovaj Cochrane sustavni pregled literature.

Ključni rezultati: Nema dokaza iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja da podrže ili opovrgnu pretpostavku prema kojoj specijalizirani timovi za transport novorođenčadi smanjuju pobol i smrtnost među novorođenčadi koja zahtijevaju liječenje na NJIL. Stoga u ovom trenutku može biti potrebno osloniti se na dokaze iz klaster ispitivanja (gdje se uspoređuju grupe bolnica) ili kvalitetnih ne-randomiziranih studija koja pružaju odgovore na ovo pitanje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information