Postupci za liječenje bolnih bradavica u žena koje doje

Dosadašnje spoznaje

Iako je dobro utvrđeno korisno djelovanje dojenja, brojne žene prestaju dojiti unutar nekoliko tjedana nakon porođaja. Čest razlog za odustajanje od dojenja su bolne bradavice.

Značajke studija

U ovom Cochrane sustavnom pregledu je pretražena literatura kako bi se pronašle kliničke studije u kojima je ispitano kako se može liječiti bol u bradavicama među ženama koje doje. Dokazi iz literature odnose se na studije dostupne do rujna 2014. Ispitana je stopa cijeljenja i infekcija bradavica, duljina dojenja, da li dijete prima isključivo majčino mlijeko i jesu li majke zadovoljne liječenjem problema s bradavicama i dojenjem općenito. Postupci koji su ispitani uključuju terapiju lijekovima (lijekovi protiv bakterija koji se daju na usta, putem spreja, masti, kao i lijekovi protiv gljivičnih infekcija), terapije koje ne uključuju lijekove (lanolin, vazelin, ulje peperminta, glicerin), štitnike za bradavice, terapiju svjetlom ili izdajanje mlijeka. Te su intervencije u studijama bile uspoređivane međusobno ili sa standardnom skrbi (kontrolna skupina).

Ključni rezultati

Pronađene su 4 studije dobre metodološke kvalitete, u kojima je sudjelovalo ukupno 656 žena, u kojima je ispitano 5 različitih intervencija, uključujući glicerinske obloge, lanolin sa štitnicima za dojke, sam lanolin, izdajanje majčinog mlijeka i krema za bradavice širokog spektra djelovanja. Sve su studije uključile i edukaciju o pravilnom postavljanju djeteta na dojku kao dio rutinske skrbi, i u intervencijskim i u kontrolnim skupinama žena.

Temeljem pronađenih rezultata iz studija trenutno nema dovoljno dokaza da bi se mogla preporučiti iti jedna konkretna terapija za bolne bradavice u žena koje doje. Ti rezultati ukazuju da bi nikakva terapija ili izdajanje mlijeka mogli biti jednako djelotvorni ili čak i djelotvorniji za kratkotrajnu bol u bradavicama nego primjena masti kao što je lanolin. Jedan važan zaključak ovog sustavnog pregleda, bez obzira na terapiju koja je ispitivana, jest da se u većine žena bol u bradavicama smanjuje na umjerenu razinu otprilike 7-10 dana nakon porođaja.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza koji su uključeni u ovaj sustavni pregled literature nije dovoljno visoka da bi omogućila donošenje čvrstih zaključaka o terapijama za ublažavanje boli u bradavicama među ženama koje doje. Pronađene su samo četiri male studije, i u svim studijama ispitane su različite intervencije, ispitanice su se razlikovale, način na koji su se mjerili rezultati bio je različiti, a isto tako i standardi rutinske skrbi. Iako je metodološka kvalitetea tih studija bila dobra, ukupna kvaliteta dokaza za rezultate koji iskazuju bol u bradavicama bila je niske kvalitete, uglavnom zbog toga što su pojedini postupci ispitani u pojedinačnim studijama, zbog čega se onda može analizirati samo mali broj ispitanika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information