Glutamin za liječenje aktivne Crohnove bolesti

Što je Crohnova bolest?

Crohnova bolest je kronični upalni poremećaj crijeva koji ima razdoblja neaktivnosti i razdoblje kada se pogoršava. Crohnova bolest može zahvatiti bilo koji dio probavnog trakta, od usta do anusa. Najčešći simptomi bolesti uključuju bol u trbuhu, proljev bez prisutnosti krvi i gubitak težine. Kada bolesnici s Crohnovom bolesti imaju simptome bolesti tada kažemo da je bolest „aktivna“, a vrijeme u kojem simptomi prestaju zove se „remisija“.

Što je glutamin?

Glutamin je aminokiselina koja ima glavnu ulogu u održavanju cjelovitosti crijevne sluznice (oblaganja crijeva) i pokazalo se da smanjuje upale i aktivnost bolesti kod životinjskih modela Crohnove bolesti. Stoga se pretpostavlja da glutamin može smanjiti crijevne upale i kod ljudi koji boluju od Crohnove bolesti.

Što su znanstvenici istražili?

U ovom Cochrane sustavnom pregledu znanstvenici su ispitivali dovodi li liječenje glutaminom do remisije kod osoba s aktivnom Crohnovom bolesti te uzrokuje li lijek ikakvu štetu (nuspojave). Znanstvenici su pretražili medicinsku literaturu objavljenu do 15. studenog 2015.

Rezultati istraživanja

U literaturi su pronađena dva randomizirana kontrolirana istraživanja (ukupno 42 sudionika) u kojima je ispitana uloga glutamina za liječenje aktivne Crohnove bolesti. Jedno istraživanje (18 sudionika) uspoređivalo je četiri tjedna terapije prehranom obogaćenom glutaminom (42%-tni udio aminokiselina) s uobičajenom prehranom (4%-tni udio aminokiselina) uz nisku količinu glutamina kod pedijatrijskih pacijenata (< 18 godina) koji boluju od aktivne Crohnove bolesti. Ispitanici su dobili upute da konzumiraju propisanu ishranu na usta. Ako to nije bilo moguće, ishrana se provodila pomoću glatke nazogastrične cijevi malog promjera. Drugo istraživanje (24 sudionika) uspoređivalo je ukupnu parenteralnu prehranu (UPP) obogaćenu glutaminom sa UPP bez dodataka glutamina kod odraslih pacijenata (> 18 godina) kod kojih je došlo do iznenadnog pogoršanja upalne bolesti crijeva. UPP ishrana pacijentima je davana intravenozno kroz središnji kateter (tanku cijev) najmanje tjedan dana. Oba istraživanja su općenito bila visoke kvalitete. Nijedno nije utvrdilo blagotvorne učinke glutamina. Nuspojave također nisu bile dobro zabilježene. U istraživanju provedenom na djeci nisu zabilježene ozbiljnije nuspojave. Istraživanje s odraslim pacijentima zabilježilo je tri krvne infekcije povezane s centralnim kateterom u grupi koja je koristila prehranu obogaćenu glutaminom i niti jednu infekciju u drugoj grupi ispitanika. Trenutno ne postoji dovoljno dokaza koji bi omogućili čvrste zaključke o učinkovitosti ili štetnosti korištenja glutamina za liječenje bolesnika s aktivnim oblikom Crohnove bolesti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Martina Dorić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information