Profilaksa antibioticima ili G(M)-CSF-om u prevenciji infekcija u pacijenata s rakom koji primaju kemoterapiju

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su klinički pokusi koji su proučali djelotvornost i sigurnost granulocitnih (makrofagnih) faktora stimulacije kolonija (G(M)-CSF) u usporedbi s antibioticima u svrhu sprječavanja infekcija u bolesnika koji imaju rak i primaju kemoterapiju.

Dosadašnje spoznaje

Liječenje raka kemoterapijom (lijekovi protiv tumora) slabi imunološki sustav i snižava broj bijelih krvnih stanica. To povećava rizik od infekcija. I G(M)-CSF i antibiotici mogu smanjiti rizik od infekcije koji je povezan s liječenjem raka. Cochrane sustavni pregled je usporedio djelotvornost antibiotika s G(M)-CSF u prevenciji infekcija.

Obilježja studija

Pretražili smo nekoliko medicinskih baza podataka i otkrili dvije randomizirane kontrolirane studije (RCT) koje su zadovoljile naše kriterije uključenja. Nisu pronađene nove studije prilikom obnavljanja pretraživanja literature za ovaj Cochrane sustavni pregled. Jedno istraživanje je uključivalo 40 pacijenatica s tumorom dojke koje su primale visoku dozu kemoterapije. Osamnaest pacijentica je primilo G(M)-CSF i 22 su primile antibiotike (ciprofloksacin i amfotericin) s ciljem sprječavanja infekcija. Drugo istraživanje je ocijenilo G(M)-CSF naspram antibiotika u pacijenata s tumorom malih stanica pluća, sa 78 pacijenata koji su primili G(M)-CSF i 77 pacijenata koji su primili antibiotike.

Ključni rezultati

Istraživanje koje je analiziralo G-CSF u usporedbi s antibioticima nije prikazalo podatke za smrtnost zbog svih uzroka, broj mikrobiološki ili klinički dokumentiranih infekcija, ozbiljnih infekcija, kvalitetu života niti nuspojave. Nismo pronašli dokaze o razlikama između dvije opcije profilakse za ishode smrtnosti povezane s infekcijom (ni jedan pacijent nije umro od infekcije), ili febrilne neutropenije.

Klinički pokus koji je procijenio GM-CSF naspram antibiotika nije pronašao dokaze o razlikama u smrtnosti zbog svih uzroka, smrtnost za vrijeme trajanja kliničkog pokusa, infekcije ili ozbiljne infekcije. Jedina razlika između dvije strane je pronađena za trombocitopeniju (nuspojava obilježena smanjenim brojem trombocita), pri čemu su bolje rezultate imali pacijenti koji su primali antibiotike. Kvaliteta života nije prikazana u tom kliničkom pokusu.

Potrebno je više istraživanja da bi se odredila najbolja vrsta prevencije infekcije u pacijenata s tumorima.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza o smrtnosti povezanoj s infekcijom i učestalost febrilne neutropenije u kliničkom pokusu s G-CSF bila je vrlo niska zbog malog broja pacijenata koji su procijenjeni i osmišljavanja studije (visok rizik od pristranosti). Klinički pokus koji je analizirao G(M)-CSF i antibiotike prikazao je podatke za cjelokupno preživljenje, smrti uzrokovane bakterijskim toksinima, infekcijama, ozbiljnim infekcijama i nuspojavama. Zbog malog broja pacijenata koji su bili uključeni, procijenili smo da je ukupna kvaliteta svih ishoda niska.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2015.god..

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Anđela Galiotović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information