Usporedba blokade živaca gornjih udova primjenom lokalnog anestetika i opioidne analgezije za ublažavanje boli nakon velike operacije ramena

Bol nakon kirurških zahvata ponekad može povećati učestalost komplikacija. Važno je učinkovito ublažavati tu bol. Velika operacija ramena može uzrokovati jaku bol. Učinkovito liječenje ove boli pomoći će u smanjenju komplikacija i pospješiti raniju mobilizaciju. Za liječenje boli nakon većih operacija ramena koristi se širok raspon metoda, uključujući primjenu opioidnih (dobivenih iz opijuma) i ne-opioidnih sredstava protiv bolova, kao i primjenu lijekova koji uzrokuju utrnulost i time ublažavaju bol u samom zglobu i oko ramenog zgloba, ili oko živaca koji opskrbljuju gornji ud. Uspoređena je učinkovitost kontinuirane blokade živaca gornjih udova koja se vrši ubrizgavanjem lokalnog anestetika u vrat blizu mjesta iz kojeg potiču živci (interskalenski blok brahijalnog pleksusa - ISBPB skupina), sa primjenom opioidnih lijekova protiv bolova u venu, mišić ili ispod kože (na bilo koji drugi način osim putem usta) - parenteralna opioidna skupina.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2012. godine. Uključena su dva istraživanja s ukupno 147 ispitanika. Sedamnaest ispitanika je isključeno (16 iz ISBPB skupine i jedan iz opioidne skupine), nakon čega je ostalo 130 ispitanika. U ISBPB skupini bilo je 66 ispitanika, a u parenteralnoj opioidnoj skupini njih 64. Istraživanja su bila srednje do niske kvalitete zbog problema s ustrojem, a jedno istraživanje sponzorirala je farmaceutska tvrtka.

Jačina boli procijenjena je od strane ispitanika pomoću numeričke skale na kojoj nula označava izostanak boli, a 10 ili 100 najgoru zamislivu bol, u toku 72 sata u jednom istraživanju, a u drugom tijekom 48 sati. Jačina postoperativne boli bila je značajno manja u ISBPB skupini u svim mjerenjima jednog istraživanja i u svim mjerenjima osim jednog u drugom istraživanju.

Ne mogu se izvući konkretni zaključci zbog malog broja istraživanja koja nisu bila visoke kvalitete. Međutim, iz dostupnih dokaza može se vidjeti da su u jednom istraživanju zahtjevi za dodatnim lijekom protiv bolova (piritramidom) bio značajno češći u skupini parenteralnih opioida, dok u drugom istraživanju to nije spomenuto. Pojavnost mučnine i povraćanja bila je značajno manja u ISBPB skupini u usporedbi s parenteralnom opioidnom skupinom. Komplikacije vezane uz ISBPB praktički su uklonjene kada se za primjenu ISBPB koristio ultrazvuk.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Trstenjak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information