Promjene na radnom mjestu za sprječavanje onesposobljenosti u radnika na bolovanju

Dosadašnje spoznaje

Promjene na radnom mjestu, kao što su skraćenje broja radnih sati ili manje podizanja predmeta mogu pomoći radnicima koji su na bolovanju da se vrate na posao ranije. Pomaganjem radnicima na bolovanju da se vrate ranije na posao sprječava se dugoročna invalidnost. Budući da je još uvijek neizvjesno koliko su učinkovite promjene na radnom mjestu, u ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je israženo da li intervencije na radnom mjestu smanjuju vrijeme povratka na posao više od uobičajene skrbi ili kliničkih intervencija.

Studije

Pretražena je literatura objavljena do 2.veljače 2015. Uključeno je 14 randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja uključuju 1897 radnika, koji su praćeni jednu godinu ili dulje. U osam studija radnici su imali mišićno-koštane poremećaje, u pet studija imali su psihičke probleme,a u jednoj studiji su imali rak.

Ključni rezultati

S obzirom na sve uzroke radne nesposobnosti zajedno, rezultati su pokazali da su intervencije na radnom mjestu učinkovite u pomoći radnicima da se vrate na posao i u smanjenju trajanja bolovanja. Učinkovitost intervencija na radnom mjestu je upitna što se tiče trajnog povratka na posao i vraćanja sa bolovanja. Učinkovitost intervencija na radnom mjestu razlikuje se na temelju uzroka nesposobnosti za rad. Pronašli smo dokaze umjerene kvalitete koji podupiru korištenje intervencija na radnom mjestu u smanjenju bolovanja u radnika s mišićno-koštanim poremećajima u odnosu na uobičajenu skrb. Intervencije na radnom mjestu su bile također učinkovite u poboljšanju boli i funkcionalnog stanja u radnika s mišićno-koštanim poremećajima. Djelovanje intervencija na radnom mjestu na bolovanja nije bilo vidljivo u radnika s psihičkim problemima ili rakom. Osim toga, nije bilo jasno da li intervencija na radnom mjestu treba biti ponuđena zasebno ili u kombinaciji sa kognitivno-bihevioralnom intervencijom.

Kvaliteta dokaza

Pronađeni su dokazi umjerene kvalitete da intervencije na radnom mjestu pomažu radnicima da se vrate na posao i smanje trajanje bolovanja. Međutim, također smo pronašli dokaz vrlo niske kvalitete učinkovitosti intervencija na radnom mjestu kod trajnog povratka na posao, jer se rezultati razlikuju ovisno o tome jesu li radnici patili od mišićno-koštanih poremećaja, psihičkih problema ili raka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information