Korištenje različitih statističkih formata za predstavljanje rizika i smanjenja rizika

Ovaj primjer prikazuje što su to statistički termini koji se koriste u ovom sažetku:

Čitate da je određena studija našla da je lijek za osteoporozu smanjio rizik od prijeloma kuka u sljedeće tri godine za 50%.  Preciznije, 10% neliječenih osoba zadobilo je prijelom kuka kroz sljedeće tri godine u usporedbi s 5% osoba koji su uzimali lijek za osteoporozu svakog dana tijekom te tri godine.  Stoga bi 5% ljudi (10% minus 5%) manje zadobilo prijelom kuka ako bi uzimali lijek 3 godine. Drugim riječima, 20 pacijenata treba uzimati lijek za osteoporozu kroz 3 godine da bi jedan dodatni pacijent izbjegao prijelom kuka. "Smanjuje rizikd or prijeloma za 50%" je statistički izraz koji predstavlja smanjenje relativnog rizika. "Pet posto ljudi manje bi zadobilo prijelom" je statistički izraz koji predstavlja smanjenje apsolutnog rizika. "Dvadeset osoba treba uzimati lijek za osteoporozu tijekom 3 godine da bi jedan dodatni pacijent izbjegao prijelom kuka" je statistički izraz koji predstavlja broj pacijenata koji treba liječiti (engl. number needed to treat, NNT).

Čitate da je druga studija utvrdila da je rizik od prijeloma kuka kroz tri godine među ljudima koji nisu uzimali lijek za osteoporozu 10%; drugi način prikazivanja tog rizika bio bi: 100 od 1000 ljudi koji ne uzimaju lijek za osteoporozu zadobit će prijelom rizika tijekom 3 godine. "10%" predstavlja postotak , dok "100 od 1000" predstavlja frekvenciju (učestalost).

Sažetak:

Zdravstveni radnici i laici mogu donijeti drugačije odluke ako im se isti rizik i smanjenje rizika predstave koristeći drugačije statističke formate. Temeljem rezultata 35 sudija u kojima je opisano 83 usporedbi, ovaj Cochrane sustavni pregled je utvrdio da se rizik od nekog zdravstvenog ishoda najbolje razumije ako se predstavi kao prirodna frekvencija nego kao postotak, ako se radi o dijagnostičkim pretragama i testovima probira (ranog otkrivanja bolesti). Kad se radi o intervencijama, u prosjeku ljudi smatraju da je smanjenje rizika veće i lakše ih je nagovoriti da prihvate neku zdravstvenu intervenciju kad se efekt prikazuje u relativnim pojmovima (npr. koristeći relativno smanjenje rizika koje predstavlja proporcionalno smanjenje) nego u apsolutnim pojmovima (npr. koristeći apsolutno smanjenje rizika koje predstavlja jednostavnu razliku). Nisu pronađene razlike između zdravstvenih radnika i laika u tom pogledu.Značaj ovih rezultat za kliničke i javnozdravstvene prakse je ograničen manjkom istraživanja o tome kako te različite prezentacije statističkih pojmova mogu utjecati na stvarno ponašanje. Međutim, rezultati ukazuju na jak logički argument da se rizik ne bi trebao prikazivati samo kao relativne vrijednosti jer te relativne vrijednosti ne dopuštaju korektne usporedbe korisnih učinaka i štetnih posljedica kao apsolutne vrijednosti.

Pogledajte Cochrane rječnik za daljnja objašnjenja statističkih pojmova korištenih u ovom sustavnom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information