Detoksifikacijska terapija za adolescente ovisne o opioidima

Detoksifikacijska terapija za adolescente ovisne o heroinu

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

Pregledani su dokazi o učinku detoksifikacije u usporedbi s farmakološkom terapijom održavanja ili psihosocijalnom intervencijom za postizanje apstinencije u adolescenata ovisnih o heroinu.

Dosadašnje spoznaje

Zloporaba droga među adolescentima (13 do 18 godina starosti) ozbiljan je i sve veći problem. Važno je pronaći učinkovite terapije za one koji su ovisni o opioidima. Za odrasle je terapija lijekovima nužan i prihvatljiv dio učinkovite terapije. Detoksifikacijski lijekovi koriste se za ublažavanje simptoma ustezanja tijekom upravljanog ustezanja, ali stope završavanja detoksifikacije su niske i stope relapsa su visoke. Simptomi ustezanja, posebice želja za drogom, mogu se nastaviti tjednima i čak mjesecima nakon detoksifikacije. Razdoblje oporavka od ovisnosti je obično pod utjecajem raspona psiholoških, socijalnih i faktora povezanih s terapijom. Detoksifikacijske terapije uključuju metadon, buprenorfin i alfa2 adrenergičke agoniste.

Značajke studija

Autori Cochrane sustavnog pregleda pretražili su literaturu kako bi pronašli randomizirane kontrolirane studije koje su istraživale farmakološke intervencije sa ili bez psihosocijalnih s ciljem detoksifikacije u adolescenata. Pronašli su samo dvije studije, obje provedene u SAD-u; jedna je uspoređivala 28-dnevnu terapiju buprenorfinom, koja je koristila tablete ispod jezika s nošenjem flastera s klonidinom u 36 adolescenata ovisnih o opijatima koji su bili izvan bolničkog okruženja. Druga studija je uspoređivala terapiju održavanja s detoksifikacijskom terapijom: buprenorfin-nalokson održavanje u usporedbi s detoksifikacijom buprenorfinom.

Ključni rezultati

Studija koja je uspoređivala klonidin i buprenorfin opisala je veće smanjenje stope napuštanja terapije za buprenorfin, ali nikakvu razliku u trajanju i težini simptoma ustezanja među terapijama. Više sudionika u skupini buprenorfina prešlo je na dugotrajnu terapiju naloksonom. Nisu zabilježene nuspojave. U drugoj studiji koja je uspoređivala buprenorfin u terapiji održavanja i buprenorfin za detoksifikaciju, rezultati napuštanja terapije bili su u korist terapije održavanja. Na kontroli nakon godinu dana samoprijavljeno korištenje opioida bilo je značajno niže i više adolescenata je bilo uključeno u programe odvikavanja. Provođenje istraživanja na mladim osobama može biti teško iz praktičnih i etičkih razloga.

Kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled ograničen je jako malim brojem provedenih studija te je kvaliteta dokaza bila umjerena za studiju koja je uspoređivala buprenorfin i klonidin i niska za usporedbu detoksifikacije i održavanja buprenorfinom. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information