Doknada željeza za djecu koja žive u područjima s endemskom malarijom

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Djeca koja žive u područjima s malarijom često razvijaju anemiju. Smatra se da dugotrajna anemija usporava njihov razvitak i čini ih podložnijim infekcijama. U područjima gdje je anemija proširena, zdravstveni djelatnici često daju nadomjestke željeza da bi spriječili nastanak anemije, ali postoji bojazan među znanstvenicima da taj oblik liječenja može povećati učestalost malarije. Smatra se da tablete željeza povećavaju razinu željeza u krvi i time potiču rast parazita Plasmodium koji uzrokuje malariju. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je procijeniti učinke nadomjestnog davanja željeza u tabletama u djece koja žive u područjima gdje je malarija česta.

Glavni rezultati ovog sustavnog pregleda

Cochrane istraživači su pretražili dostupne dokaze objavljene do 30. kolovoza 2015. Uključili su 35 istraživanja s ukupno 31.955 djece. Željezo nije povećalo rizik od nastanka malarije, koja se očitovala vrućicom i prisutnošću parazita u krvi (dokazi visoke kvalitete). Također nije bilo povećanog rizika od smrti djece liječene željezom, iako je kvaliteta dokaza za taj parametar bila niska. Među djecom liječenom željezom nije bilo povećanog rizika od razvoja taške malarije (visoka kvaliteta dokaza). Premda je pretpostavljeno da doknada željeza može biti štetna za djecu koja nemaju anemiju i žive u malaričnim područjima, davanje željeza vjerojatno nije povezano s povećanim rizikom za razvoj malarije (dokazi srednje kvalitete). U područjima gdje je zdravstvena zaštita dovoljno kvalitetna da spriječi i liječi malariju, davanje nadomjestaka željeza (sa ili bez nadomjestka folne kiseline) može smanjiti broj kliničkih slučajeva malarije. U područjima gdje zdravstvena skrb nije dovoljno dobra, nadomjestno liječenje željezom (sa ili bez dodatka folne kiseline) može povećati broj djece s kliničkom malarijom (dokazi niske kvalitete). Ukupno, nadomjestna terapija željezom je smanjila broj anemija u djece, te je naposljetku u prosjeku povećana krvna koncentracija hemoglobina.

Zaključak

Autori sustavnog pregleda su zaključili da doknadno liječenje željezom ne dovodi do nastanka nuspojava u djece koja žive u područjima pogođenim malarijom. Prema sustavnom pregledu, redovita nadomjesna terapija željezom ne bi trebala biti uskraćena djeci u područjima gdje je malarija učestala i gdje je osigurano njezino pravilno liječenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mateo Ćurin
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information