Korištenje plastične ljepljive incizijske folije tijekom kirurškog zahvata za sprječavanje infekcije na mjestu kirurškog reza

Nakon kirurškog zahvata može se inficirati i do 30% rana. Ta komplikacija kirurškog zahvata može uzrokovati neugodnosti pacijentu te povećati troškove liječenja. Stoga su osmišljeni brojni postupci kojima je cilj spriječiti broj infekcija nakon operacije. Jedan od tih postupaka uključuje korištenje ljepljive trake koja se zove incizijska folija i koja se lijepi na kožu na mjesto kirurškog reza i preko koje onda kirurg radi rez. Smatra se da ljepljiva incizijska folija sprječava ulazak mikroorganizama (koji mogu biti na koži) u otvorenu ranu. U ovom obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu uključeno je preko 4000 ispitanika, u 7 pojedinačnih studija, i nisu nađeni dokazi da ljepljive incizijske folije smanjuju učestalost infekcija na mjestu kirurškog zahvata, a nađeni su određeni dokazi koji ukazuju da bi taj postupak mogao povećati stope infekcije.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information