Visoka doza kemoterapije i transplantacije matičnih stanica u usporedbi sa standardnom terapijom za djecu s visokorizičnim neuroblastomom

Usprkos razvoju novih terapijskih mogućnosti, prognoza pacijenata s visokorizičnim tumorom neuroblastomom i dalje je loša; u više od polovice pacijenata bolest se ponovo vrati. Spašavanje matičnih stanica zamjenjuje krvotvorne stanice koje su uništene visokom dozom kemoterapije kako bi se oporavila koštana srž. Poznato je i kao mijeloablativna terapija i mogla bi poboljšati preživljenje tih pacijenata. Odluka o korištenju mijeloablativne terapije u terapiji djece s visikorizičnim neuroblastomom trebala bi biti dobro informirana i temeljena na dokazima visoke kvalitete o učinkovitosti u terapiji tumora i nuspojavama.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je randomizirane studije koje su uspoređivale učinkovitost mijeloablativne terapije s konvencionalnom terapijom u djece s visokorizičnim neuroblastomom. Autori su pronašli tri studije sa 739 pacijenata. Te studije pružaju dokaze da mijeloablativna terapija poboljšava preživljene bez događaja (to jest, vrijeme do određenog događaja, na primjer napredovanje tumora, razvoj drugog tumora, ili smrt zbog bilo kojeg uzroka). Za sveukupno preživljenje (vrijeme dok pacijent ne umre od bilo kojeg uzroka, dakle ne samo od tumora ili terapije nego i, na primjer, prometne nesreće) ne postoje dokazi o boljem ishodu među pacijentima koji su primali mijeloablativnu terapiju. Nuspojave kao što su učinci na bubrege, intersticijski pneumonitis (vrsta plućne bolesti) i veno-okluzivne bolesti (stanje u kojemu je dio malih vena u jetri začepljene) bile su češće među pacijentima koji su primali mijeloablativnu terapiju nego među onima koji su primali konvencionalnu kemoterapiju. Valja napomenuti da ovaj sustavni pregled dopušta samo zaključak o konceptu mijeloablativne terapije; nisu bili mogući zaključci o najboljoj terapijskoj strategiji, na primjer, vrsti kemoterapijskog lijeka i korištenju terapije zračenjem. Potrebno je više istraživanja visoke kvalitete.

Treba i napomenuti da je nedavno granica za visokorizičnu bolest promijenjena s godine dana na 18 mjeseci. Rezultat toga je mogućnost da su pacijenti koji se sada klasificiraju kao srednjeg rizika bili uključeni u visokorizične skupine. Posljedično je upitno koliko su važni i primjenjivi rezultati tih studija za sadašnju praksu. Stope preživljenja mogle bi biti precijenjene zbog uključenja pacijenata s bolešću srednjeg rizika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information