Usporedba dodatnog kisika sa zrakom u prostoriji za nisko-rizične trudnice tijekom carskog reza koji se izvodi uz regionalnu anesteziju

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o posljedicama davanja dodatnog kisika trudnim ženama tijekom planiranog carskog reza pod epiduralnom ili spinalnom anestezijom. Epiduralna anestezija je naziv za postupak u kojem se lijek injicira u epiduralni prostor leđne moždine, a spinalna anestezija je postupak u kojem se lokalni anestetik injicira u subarahnoidalni prostor.

Dosadašnje spoznaje

Kisik se rutinski davao trudnim ženama kako bi se osigurala dodatna opskrba kisika za fetus, kako bi fetus mogao podnijeti bilo kakav neplanirani gubitak kisika tijekom ili poslije rođenja. Prethodna istraživanja su pokazala da davanje dodatnog kisika pruža bolju oksigenaciju majci i fetusu u smislu saturacije kisika (mjera koja nam govori koliko kisika se nalazi u krvi), PaO2 (tlak kisika u krvi) i pH (mjera kiselosti ili lužnatosti). Ipak, jasni dokazi o djelovanju davanja dodatnog kisika na fetus nisu jasni.

Datum pretraživanja literature

U ovaj pregled literature uključena su istraživanja objavljena do studenog 2014. Pretraživanje literature u medicinskim bazama CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ponovljeno je u veljači 2016. Nađena je jedna potencijalna nova studija od interesa koja čeka procjenu. Ta studija će biti uključena u rezultate prilikom sljedećeg obnavljanja ovog Cochrane sustavnog pregleda.

Obilježja studija

Ovaj ažurirani pregled uključuje 11 studija sa 753 sudionica. Studije su uspoređivale učinak davanja dodatnog kisika u usporedbi s udisanjem samog zraka u prostoriji na zdravlje majki i djece. Kisik se davao ženama na različite načine (bez obzira na brzinu protoka ili koncentraciju, pomoću bilo kojeg uređaja za davanje kisika).

Rezultati

Rezultati ovog ažuriranog pregleda daju isti zaključak kao i izvorno objavljeni pregled. Od 11 uključenih studija nema nijedne koja je opisala rezultate za desaturaciju kisika majke. Nisu primijećene razlike u rutinskoj procjeni zdravlja djeteta nakon rođenja (Apgar indeks) kada su uspoređene majke koje su primale dodatan kisik s onima koje nisu. Trudnice koje su primile dodatni kisik nasuprot zraku u prostoriji imale su značajno višu zasićenost kisika (tri studije) i parcijalan tlak kisika u arterijskoj krvi (pet studija), kao i značajno viši parcijalni tlak kisika u pupčanoj arteriji i veni (osam odnosno 11 studija). Dvije studije su opisale više markere slobodnih radikala (što možda ukazuje na stres zbog viška kisika) u majki i fetusa kada je dan dodatni kisik, ali to nije bilo od ikakvog kliničkog značaja. Zaključno, nisu nađeni uvjerljivi dokazi da je davanje kisika u tim situacijama korisno ili štetno za majku ili fetus.

Kvaliteta dokaza

Nijedna od 11 studija nije ispitala promjene zasićenosti kisika u majke (definirane kao zasićenost kisika u majke niža od 90%). Kvaliteta dokaza je ocijenjena kao niska za glavni rezultat (Apgar indeks), i jako niska za sporedne rezultate (zasićenost majke kisikom kisika, parcijalni tlak kisika u arterijskoj krvi, pupčanoj arteriji i pupčanoj veni). Dokazi se smatraju niskokvalitetnim zbog rizika od pristranosti i nedosljednosti u rezultatima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information