Akupunktura kao metoda liječenja za glaukom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Glaukom je bolest koja oštećuje optički živac i negativno utječe na vid. Glavni je uzrok sljepoće širom svijeta. Iako su dostupne brojne vrste liječenja, uključujući kapljice za oči, lasersku terapiju i kirurške postupke, neki pacijenti žele se liječiti alternativnim i komplementarnim terapijama kao što je akupunktura uz standardne postupke. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je rezultate randomiziranih kontroliranih pokusa o djelotvornosti i sigurnosti akupunkture za liječenje oboljelih od glaukoma. U sustavni pregled uključena je jedna dovršena studija i jedna studija koja je u tijeku; a pronađeno je i 7 studija (sve objavljene na Kineskom jeziku) koje čekaju procjenu odgovaraju li kriterijima uključenja. Jedno dovršeno istraživanje koje je uključeno u sustavni pregled provedeno je na Tajvanu i to na ukupno 33 ispitanika. Studija je usporedila akupresuru uške (tehniku akupunkture koja nije standardna) u usporedbi s lažnom procedurom koja je pripremljena tako da sliči na pravu. U studiji je mjeren očni tlak i vidna oštrina tijekom 8 tjedana praćenja. Kvaliteta pokusa nije bila visoka. Prema rezultatima te studije, akupresura uške smanjuje očni tlak za otprilike 4 mm Hg za desno oko i oko 5 mmHg za lijevo oko nakon 4 tjedna, ali nije značajno djelotvorna za bilo koje druge vremenske točke ili za bilo koji drugi rezultat koji se tiče vida. Sigurnost akupunkture nije analizirana u tom pokusu. Pronađena je i jedna studija koja je u tijeku, a zove se "Akupunktura za glaukom", međutim ta studija još nije uključila niti jednog pacijenta. Temeljem trenutno dostupnih dokaza, korist i šteta od akupunkture kao metode liječenja glaukoma ne može se procijeniti. Nakon što se uključi 7 kineskih pokusa koji čekaju procjenu možda će se ovaj zaključak promijeniti.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save