Izbjegavanje ili ukidanje steroida u pacijenata s presađenim bubregom

Istraživačko pitanje

Svake godine se širom svijeta obavi više od 28.000 transplantacija bubrega. Transplantacija (presađivanje) bubrega je terapija izbora u osoba koje odgovaraju kriterijima, a koje su izgubile funkciju vlastitih bubrega. Većina primatelja presađenog bubrega prima lijekove kortikosteroide s ciljem potiskivanja imunološkog sustava (imunosupresija). Sterodi su djelotvorni u sprječavanju akutnog odbacivanja presađenog bubrega, što je glavni problem u ranom razdoblju nakon transplantacije. Međutim, steroidi također mogu izazvati ozbiljne štetne učinke ako se uzimaju dulje vrijeme. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je dvije strategije za smanjenje primjene steroida nakon presađivanja bubrega: ili ukidanje steroida vrlo brzo nakon transplantacije (unutar 14 dana) ili kasnije zaustavljanje terapije steroidima.

Kako je provedeno istraživanje?

Pretražena je literatura objavljena do veljače 2016. Pronađeno je 48 istraživanja u kojima je sudjelovalo 7803 ispitanika, i ta istraživanja procijenjena su u ovom sustavnom pregledu literature. Samo 3 istraživanja uključila su djecu. Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda čija je zadnja verzija objavljena 2009. Obnavljanje sustavnog pregleda znači da je ponovo napravljeno pretraživanje literature, te da su dodana nova istraživanja ukoliko su pronađena.

Rezultati istraživanja

U okviru ovog sustavnog pregleda analizirani su podatci od 7803 primatelja presađenog bubrega. Procijenjen je rizik od pristranosti u svim istraživanjima. Utvrđeno je da većinom nije bilo zasljepljenja (ispitanici i zdravstveni radnici znali su u kojoj skupini se pacijenti nalaze). Polovica istraživanja nije opisala izvore financiranja niti kako su randomizirali (nasumično rasporedili) ispitanike.

Rezultati analiziranih istraživanja pokazuju da se rizik od akutnog odbacivanja bubrega povećava ako se smanji uzimanje steroida u odraslih osoba koje su primile presađeni bubreg. Uočena je mala ili nikakva razlika u broju smrti ili gubitka presađenog bubrega u objema skupinama u kojima su primijenjene strategije za smanjenje uzimanja steroida nakon transplantacije bubrega. Štetni učinci kao što su infekcija, razvoj karcinoma ili dijabetesa nakon transplantacije nisu se razlikovali među skupinama pacijenata kojima su steroidi obustavljeni u usporedbi s onima koji su nastavili uzimati steroide. Učinak prestanka uzimanja steroida u djece nije jasan.

Zaključci

Nema dokaza koji ukazuju na razliku u smrtnosti pacijenata ili gubitku presadka 5 godina nakon transplantacije, ali dugoročne posljedice izbjegavanja i ukidanja steroida ostaju nejasne.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information