Vitamin C za sprječavanje i liječenje upale pluća

Upala pluća je infekcija pluća najčešće uzrokovana bakterijama ili virusima. Ponekad je teško uspostaviti njezinu kliničku dijagnozu. Upala pluća je češća u male djece i u starijih osoba. U siromašnim zemljama, uzrokom je smrtnosti 2 000 000 djece godišnje. U SAD je najčešći uzrok smrti uzrokovanih infekcijama.

Vitamin C je otkriven početkom 1900.-tih godina. Brojna istraživanja na životinjama pokazala su važnu biološku ulogu vitamina C, uključujući otpornost na infekcije Pretražujući istraživanja provedena na ljudima, pronađena su tri istraživanja koja su proučavala preventivni učinak vitamina C na upalu pluća u zajednici. Istraživanja su obuhvaćala ukupno 2 335 ispitanika. U dva su istraživanja ispitanici bili vojnici, a u trećem su ispitanici bili dječaci internata u Velikoj Britaniji tijekom 1940. godine Dva terapijska istraživanja koja su proučavala korisnost vitamina C za oboljele od upale pluća, uključivala su 197 osoba oboljelih od upale pluća. Jedna je studija proučavala pacijente u starosnoj skupini od 66. do 94. godine života 1940. godine u Velikoj Britaniji. Druga je studija provedena u bivšem Sovjetskom Savezu, ali socijalni status i prehrambene navike pacijenata nisu bili navedeni. Jedno istraživanje provedeno na 37 pacijenata s opeklinama proučavalo je učinak vitamina C na upale pluća zadobivene u bolnicama. Sustavni pregled obuhvatio je istraživanja objavljena do travnja 2013. godine.

Od ukupnog broja objavljenih istraživanja, pet je pokazalo preventivni i terapijski učinak vitamina C na upalu pluća, ali ne i na upalu pluća zadobivenu u bolnicama. Sveobuhvatna kvaliteta istraživanja bila je dobra. Međutim, pet istraživanja koja su pokazala učinak, provedena su u posebnim uvjetima te se rezultati ne mogu prenositi na opću populaciju. Stoga su potrebna daljnja istraživanja. Do tada je prihvatljivo korištenje vitamina C kao nadomjeska prehrani oboljelima od upale pluća s niskom razinom vitamina C u krvnoj plazmi, zbog njegove sigurnosti i niske cijene. Ni u jednoj od pet istraživanja nisu pronađene značajne nuspojave primjene vitamina C.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Prelčec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information