Programi rane razvojne intervencije nakon otpuštanja iz bolnice za sprječavanje motoričkih i kognitivnih oštećenja u prijevremeno rođene djece

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Pitanje ovog sustavnog pregleda: Poboljšavaju li programi rane razvojne intervencije, provedeni nakon otpuštanja prijevremeno rođene djece iz bolnice, bolji motorički i kognitivni razvoj djece od standardnih medicinskih praćenja u dojenačkoj dobi (od 0 < tri godine), predškolskoj dobi (tri godine < pet godina), školskoj dobi (pet godina < 8 godina) i odrasloj dobi (≥ 18 godina)?

Dosadašnje spoznaje: Prijevremeno rođena djeca (novorođenčad rođena prije 37 tjedna) imaju rizik razvojnih problema, uključujući usporen kognitivni i motorički razvoj. Kognitivni razvoj odnosi se na sposobnosti mišljenja i učenja, a motorni razvoj odnosi se na djetetovo kretanje, uključujući sjedenje, puzanje i hodanje. Cilj ranih razvojnih intervencija je smanjiti kognitivne i motoričke probleme, međutim nije jasno ima li koristi od tih programa.

Obilježja studija: Dvadeset pet studija ispunilo je kriterije za uključivanje u ovaj sustavni pregled (3615 ispitanika koji su nasumično razvrstani u više ispitivanih skupina). Samo 12 od tih studija bole su randomizirana kontrolna ispitivanja s prikladnim prikrivanjem u koju skupinu su razvrstani ispitanici. Studije su se razlikovale prema fokusu i intenzitetu intervencije, karakteristikama ispitanika i dužini praćenja.

Glavni zaključci: Dokazi upućuju da rane razvojne intervencije poboljšavaju kognitivne ishode u predškolskoj dobi. Dokazi također ukazuju da rane razvojne intervencije poboljšavaju motoričke ishode tijekom ranog djetinjstva, međutim, ti efekti su mali. Malo je dokaza o učinku na dugoročne kognitivne i motoričke ishode (do školske dobi). Programi rane razvojne intervencije obuhvaćeni ovim sustavnom pregledom morali su početi u prvih 12 mjeseci života, biti usmjereni na odnos roditelj-dijete i/ili razvoj djeteta, i iako su mogli početi tijekom djetetova boravka u bolnici, morali su sadržavati komponentu koja je naknadno provedena nakon otpuštanja iz bolnice. Programi rane razvojne intervencije uključeni u ovaj sustavni pregled razlikovali su se sadržajem i učestalošću i ciljem intervencije.

Zaključci: Ovaj sustavni pregled 25 istraživanja podupire provođenje programa rane razvojne intervencije dostupne prijevremeno rođenoj djeci nakon otpuštanja iz bolnice s ciljem poboljšanja kognitivnog razvoja tijekom kraćeg ili srednjeg trajanja (do predškolske dobi). Varijabilnost između ovih programa rane razvojne intervencije ograničava zaključivanje o njihovoj učinkovitosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Javorka Jokić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr