Lijekovi za liječenje epilepsije u osoba s intelektualnim teškoćama

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je često stanje. Otprilike 3% opće populacije u nekom trenutku svog života ima dijagnozu epilepsije.Rugg- Gunn 2012. Međutim, epilepsija je učestalija u osoba s intelektualnim teškoćama gdje se javlja kod 14% do 44% osoba.Bowley, 2000. Osobe s intelektualnim teškoćama ne odgovaraju najbolje na antiepileptičke lijekove kao ostala populacija i često su prisutni poremećaji ponašanja. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz literature kako bi se ispitala djelotvornost i sigurnost antiepileptika u toj populaciji.

Obilježja studija

Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do listopada 2014. godine. Uključene su studije koje su ispitivale djelotvornost lijekova (farmakoloških intervencija) u osoba s epilepsijom i intelektualnim teškoćama. Uključeno je 14 ispitivanja i rezultati 1116 ispitanika. Pet studija provodile su farmaceutske tvrtke, sedam studija nije imalo potpune podatke o tome kako se istraživanje financiralo i jedno istraživanje je bilo neovisno.

Ključni rezultati

Ovaj obnovljeni sustavni pregled potvrđuje da je u većini slučajeva gdje su osobe s intelektualnim teškoćama sudjelovale u ispitivanjima zabilježeno umjereno smanjenje učestalosti javljanja napadaja i u nekoliko slučajeva potpuni nestanak napadaja. Ispitanici iz grupe koja je primala antiepileptike imali su 50% ili veće smanjenje javljanja napadaja u usporedbi s kontrolnim grupama. Rezultati također ukazuju da je kod ispitanika koji su primali antiepileptike veća vjerojatnost potpune kontrole napadaja (stanje bez napadaja) i 50% ili veće smanjenje učestalosti napadaja u usporedbi s ispitanicima placebo grupe, ali ti rezultati se nisu pokazali statistički značajnima. Nadalje, rezultati pregleda sugeriraju da se veći dio ispitanika u grupi s antiepilepticima povukao iz liječenja i da je tu zabilježeno više nuspojava u usporedbi s placebo grupom, međutim ni ti rezultati nisu značajni. U slučajevima gdje su se opisale nuspojave većinom su bile slične onima koje se viđaju u osoba osoba bez intelektualnih teškoća i nisu bile specifične za ispitivanu populaciju.

Zaključno, ovaj Cochrane sustavni pregled podržava upotrebu antiepileptičkih lijekova za smanjenje napadaja u osoba čija epilepsija je otporna na liječenje (refraktorna) i imaju intelektualne teškoće. Nuspojave su slične onima koje imaju i osobe bez intelektualnih teškoća, a nuspojave koje se tiču ponašanja, a koje vode ukidanju lijeka, su rijetke.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza pronađenih u ovom sustavnom pregledu ocijenjena je kao niska do umjerena. Velike su razlike utvrđene među istraživanjima, od različitih lijekova s različitim ishodima. Kako su istraživanja međusobno nedosljedna, nisu se sva mogla uključiti u zbirnu statističku analizu (meta-analizu). Zbog toga je statistička analiza za ovaj obnovljeni sustavni pregled ograničena.

Ukratko, čini se da postoji mali broj kvalitetnih istraživanja lijekova za osobe s epilepsijom i intelektualnim teškoćama. Nadamo se da će provoditi daljnja istraživanja će na ovom području kako bismo dobili više dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Javorka Jokić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information