Psihosocijalne intervencije za poremećaje koji nastaju zbog konzumacije kanabisa

Dosadašnje spoznaje

Kanabis je najučestalija nezakonito korištena tvar unutar opće populacije. Unatoč velikom broju uživatelja kanabisa koji traže liječenje, klinički pokusi provedeni u svrhu istraživanja učinkovitosti psihosocijalne intervencije za korisnike kanabisa su malobrojni.

Obilježja uključenih istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda uključili su 23 klinička istraživanja u kojima je sudjelovalo 4045 odraslih ispitanika koji često uzimaju kanabis. Sustavni pregled literature je obuhvatio skupine ispitanika koji su uživali kanabis s učestalošću od najmanje 70% u zadnje vrijeme ili one koji su to činili svakodnevno, zatim one koji su naveli da konzumiraju kanabis te one koji su potražili liječenje zbog konzumiranja kanabisa. Prosječna dob ispitanika bila je 28,2 godine. Većina ispitanika bila je muškoga spola (72,5% u prosjeku, izuzev dva pokusa koja su uključila samo žene). Većina (15) studija je bila provedena u Sjedinjenim Američkim Državama, dvije u Njemačkoj, dvije u Australiji te po jedna u Brazilu, Kanadi, Švicarskoj i Irskoj.

Studije su usporedile sedam različitih tipova intervencije: kognitivno-biohevioralno liječenje (KBT), motivacijska intervencija (MET), kombinacija motivacijske intervencije i biohevioralne terapije (MET + KBT), upravljanje nepredviđenim situacijama (engl. contingency management, CM), socijalna potpora (engl. social support, SS), meditacija temeljena na usredotočenoj svjesnosti (engl. mindfulness-based meditation, MM) te edukacija o drogi i savjetovanje (engl. drug education and counselling, DC).

Ključni rezultati

Kao i kod ostalih droga, ovisnost o kanabisu nije lako liječiti psihosocijalnim intervencijama pruženima izvan bolnice i u zajednici. Kognitivno-bihevioralna terapija individualno i u grupnom obliku te motivacijska intervencija u individualnom obliku bile su najdosljednije istraživani postupci; pokazali su bolju učinkovitost u odnosu na kontrolne uvjete. Posebice je psihosocijalni tretman u usporedbi s izostankom tretmana, bio najdosljednije učinkovit u smanjenju učestalosti uživanja kanabisa (u devet studija pokazao je bolje rezultate, a u četiri usporedive), količini kanabisa koja se uživa odjednom (sedam studija pokazalo je bolje rezultate, a dvije usporedive) te težini ovisnosti (sedam studija pokazao je bolje rezultate, a dvije usporedive). Naprotiv, tretman nije bio mnogo učinkovitiji u odnosu na izostanak tretmana u poboljšanju problema povezanih s kanabisom (u četiri studije pokazao je bolje rezultate, a u njih sedam usporedive), motivaciji za prekid uživanja kanabisa (ni u jednoj studiji nije pokazan bolji rezultat, a tri su pokazale usporedive rezultate), korištenju neke druge droge (ni u jednoj studiji nije dobiven bolji rezultat, a sedam ih je pokazalo usporedive rezultate), ili stanju mentalnog zdravlja (ni jedna studija nije pokazala bolji rezultat, a njih pet pokazalo usporedive rezultate). Korisni učinci liječenja mogli su se vidjeti u podskupini studija s kratkoročnim praćenjem od prosječno četiri mjeseca. Tu je pronađeno da su ispitanici podvrgnuti bilo kojoj od rečenh intervencija izvijestili o manje dana konzumiranja kanabisa, korištenju manje količine kanabisa dnevno, manje simptoma ovisnosti te manje problema povezanih s kanabisom. Najučinkovitije su bile intervencije visokog intenziteta - one s više od četiri intervencije i koje su trajale više od jednog mjeseca, osobito kombinacija motivacijske intervencije i kognitivno-bihevioralno liječenje. Osim toga, intervencije su do kraja primijenjene na većinu ispitanika. Treba navesti da su tri studije koje su istraživale učinkovitost psihosocijalne intervencije u usporedbi s uobičajenim tretmanom koji se daje u psihijatrijskom izvanbolničkom centru izvijestile o maloj, ali značajnoj razlici glavnih mjera ishoda među tim skupinama. Naposljetku, rezultati iz šest studija, koje su proučavale dodatno upravljanje nepredviđenim situacijama, bili su raznoliki, ali su ipak sugerirali da se poboljšanje u smislu smanjenja učestalosti korištenja kanabisa te ozbiljnosti ovisnosti najbolje postiže kad kombiniraju s KBT ili MET + KBT. Istraživači nisu naveli nikakve štetne učinke.

Kvaliteta dokaza

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2015. Dva autora sustavnog pregleda (Le Foll i Copeland) primili su donacije nabiximola (Sativex) od tvrtke GW Pharma, iako nijedan autor sustavnog pregleda nije primio izravno financiranje za izradu ovog znanstvenog rada. Kvaliteta dokaza za glavne rezultate bila je vrlo niska do umjerena, s obzirom da ni jedan pokus nije analizirao sve važne ishode, a varijabilnost između uključenih mjerenja bila je velika. Osim toga, procjena uživanja drugih štetnih tvari, uključujući duhan, ili uporabu dodatnih terapija tijekom pokusnog razdoblja bila je nedostatna Odustajanje ispitanika je također zabrinjavajuće; u prosjeku, više od 20% ispitanika je izgubljeno do kraja istraživanja, no većina studija napravila je propisne analize kako bi se donekle korigirao taj problem s podatcima koji su nedostajali. Nasuprot tome, našli smo malo malo dokaza o selektivnom prikazu podataka ili pristranom biranju ispitanika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marijeta Lozina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information