Samostalno praćenje glukoze u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2 koji ne koriste inzulin

Samostalno praćenje glukoze u krvi učinkovito je kao alat u samokontroli razine glukoze u pacijenata s dijabetesom tipa 1 i pacijenata s dijabetesom tipa 2 koji koriste inzulinsku terapiju. Pacijenti mogu koristiti vrijednosti glukoze za prilagođavanje svoje doze inzulina. Pretpostavlja se da bolesnici s dijabetesom tipa 2 koji ne koriste inzulin, mogu koristiti vrijednosti glukoze kako bi prilagodili svoju prehranu i način života. Međutim, ne postoji konsenzus o utjecaju samostalnog praćenja glukoze u krvi za bolesnike s dijabetesom tipa 2 koji ne koriste inzulin. U ovom obnovljenom sustavnom pregledu, šest novih randomiziranih kontroliranih pokusa analizirano je zajedno sa šest studija koje su bila uključene u izvorni sustavni pregled. Za usporedbu učinka samostalnog praćenja naspram odsustva samostalnog praćenja u bolesnika s dijabetesom u trajanju od jedne ili više godina bili su dostupni podaci za 2.324 bolesnika koji su praćeni šest mjeseci i 493 bolesnika praćenih 12 mjeseci. Skupni rezultati studija, uključujući pacijente s dijagnosticiranim dijabetesom tipa 2 za najmanje jednu godinu pokazuju da samostalno praćenje glukoze u krvi ima minimalan učinak u poboljšanju kontrole glukoze tijekom šest mjeseci, koji se gubi nakon 12 mjeseci praćenja. Klinička korist koja proizlazi iz tog djelovanja je ograničena.

Dvije studije su izvijestile o troškovima samostalnog praćenja razine glukoze: Jedna studija je usporedila troškove samostalnog praćenja glukoze u krvi sa samostalnim praćenjem glukoze u urinu temeljeno na devet mjerenja tjedno i s cijenama u američkim dolarima za samostalno praćenje u 1990. godini. Zaključili su da su ukupni troškovi u prvoj godini samostalnog praćenja glukoze u krvi, uz kupnju mjernog uređaja, 12 puta veći od samostalnog praćenja glukoze u urinu (481 USD ili 361 EUR [tečajna lista 11/2011] u odnosu na 40 USD ili 30 EUR [tečajna lista 11/2011]). Druga studija je napravila punu ekonomsku procjenu troškova i učinaka samostalnog praćenja. Na kraju pokusa, troškovi za intervencije su bili 89 GBP (104 EUR [tečajna lista 11/2011]) za standardiziranu uobičajenu njegu (kontrolna skupina), 181 GBP (212 EUR [tečajna lista 11/2011]) za manje intenzivno samostalno praćenje i 173 GBP (203 EUR [tečajna lista 11/2011]) za skupinu s intenzivnijim samostalnim praćenjem.

Nisu pronađeni dovoljno dobri dokazi o utjecaju samostalnog mjerenja glukoze u krvi na opću zdravstvenu kvalitetu života, opće zdravlje, zadovoljstvo pacijenta ili na smanjenje broja hipoglikemijskih epizoda. Međutim, hipoglikemijske epizode su bile češće u skupinama ispitanika koje su samostalno pratile glukozu u krvi, nego u kontrolnim skupinama (četiri studije). Budući da bolesnici u skupinama koje su samostalno pratile glukozu u krvi mogu koristiti svoje uređaje za potvrdu oba razdoblja simptomatskih i asimptomatskih hipoglikemijskih epizoda, ovo je u skladu s očekivanjima.

Tools
Information