Suradnja primarne i specijalističke zdravstvene zaštite u liječenju kroničnih bolesti

Koja je svrha ovog preglednog članka?

Ovaj Cochrane pregledni članak proveden je kako bi se utvrdilo da li suradnja između primarne i specijalističke zdravstvene zaštite poboljšava ishode liječenja u pacijenata s kroničnim (dugotrajnim) zdravstvenim poremećajima. Cochrane istraživači prikupili su i analizirali studije koje su analizirale ovo pitanje te su pronašli ukupno 42 studije relevantne za uključivanje u ovaj pregledni članak.

Ključne poruke

Ovaj pregledni članak ukazuje da je zajednička medicinska skrb učinkovita u liječenju depresije. Za druge je zdravstvene poremećaje potrebno definirati zajedničke zdravstvene intervencije unutar istraživačkih okvira kako bi se daljnji dokazi mogli uzeti u obzir prije njihovog uvođenja u rutinsku praksu zdravstvenih sustava.

Što smo istražili u ovom preglednom članku?

Definirali smo zajedničku skrb primarne i specijalističke zdravstvene zaštite kao zajedničko sudjelovanje liječnika primarne zdravstvene zaštite i liječnika specijalista u planiranom liječenju. Takva skrb se može postići boljom razmjenom podataka koja nadilazi uobičajenu komunikaciju kroz otpusna pisma i preporuke. Takvim je pristupom moguće poboljšati liječenje kroničnih zdravstvenih poremećaja, a postignuti ishodi liječenja nadmašuju one koji se postižu pojedinačnom primarnom ili specijalističkom zdravstvenom skrbi.

Koji su glavni rezultati ovog preglednog članka?

Autori ovog preglednog članka pronašli su 42 relevantne studije, od čega su 39 bila randomizirana kontrolirana ispitivanja. Studije su provedene u 12 različitih zemalja s različitim zdravstvenim sustavima. Istraživači su istraživali zajedničku skrb za različite kronične zdravstvene poremećaje, od kojih su naječešće istraženi dijabetes i depresija. Većina studija ispitala je intervencije zajedničke skrbi koje su se sastojale od više elemenata i koje su u prosjeku trajale 12 mjeseci.

Rezultati studija pokazuju da zajednička skrb poboljšava ishode liječenja depresije. No, utjecaj zajedničke skrbi na ishode liječenja ostalih zdravstvenih poremećaja manje je siguran. Zajednička skrb vjerojatno ima ograničen ili nema nikakav učinak na ishode liječenja, osim umjerenog poboljšanja kontrole krvnog tlaka i različitih učinaka na ishode liječenja koje procjenjuju sami pacijenti (kao što su kvaliteta života i sposobnost provođenja dnevnih aktivnosti), propisivanje i korištenje lijekova, sudjelovanje pacijenata u zajedničkoj skrbi te kontrolu čimbenika rizika. Zajednička skrb vjerojatno ima mali ili nema nikakav učinak na stopu prijema u bolnicu, korištenje zdravstvenih usluga i zdravstvene navike pacijenata.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na studije objavljene do listopada 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Iskra
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information