Tekućine za osobe s akutnim bakterijskim meningitisom

Istraživačko pitanje
Zašto je važan učinak primjene različitih volumena inicijalne tekućine na smrt i različite neurološke posljedice kod osoba s akutnim bakterijskim meningitisom?

Dosadašnje spoznaje
Bakterijski meningitis je infekcija tekućine koja se nalazi u leđnoj moždini i koja okružuje mozak. Liječi se antibioticima. Potporna skrb uključuje i druge lijekove i regulaciju unosa tekućine. Postoje neslaganja oko toga da li primjena tekućina treba biti ograničena ili neograničena, s obzirom na potencijalne rizike od primjene prevelike količine (posljedica može biti oticanje mozga), kao i primjene premale količine tekućine (posljedica može biti šok).

Obilježja uključenih istraživanja
Dokazi se odnose na literaturu objavljenu do ožujka 2016. Nismo pronašli niti jedno ispitivanje u koje su bile uključene odrasle osobe. Uključili smo tri ispitivanja s ukupno 420 djece. Sva ispitivanja su se provodila u zemljama gdje je stopa smrtnosti za meningitis visoka. Jedno ispitivanje nije navelo informacije o izvoru financiranja. Preostala su dva ispitivanja sufinancirana sredstvima farmaceutskih tvrtki, vladinih agencija i neprofitne agencije.

Ključni rezultati
Niti jedno ispitivanje nije prikazalo podatke o važnim zdravstvenim ishodima, kao što su trajanje boravka u bolnici, povišeni intrakranijalni tlak ili status epilepticus. Negativan učinak u djece koja su primila ograničen unos tekućine bio je da su ona imala manju vjerojatnost za nisku razinu natrija u krvi i stoga su bila podložnija većem smanjenju tjelesnih tekućina. Štetan učinak neograničene primjene tekućine zabilježen je u jednom ispitivanju kao kratkoročno oticanje lica i niska razina natrija u krvi, jedan do dva dana nakon što je primjena tekućine započela, iako je najveće ispitivanje pokazalo da nema razlike u razinama natrija u krvi.

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature je pronašao ograničene dokaze iz ovih ispitivanja koji podupiru neograničenu primjenu tekućina u okolnostima s visokim stopama smrtnosti. Nema dokaza koji bi pružili smjernice kliničarima u liječenju tekućinama kod odraslih bolesnika s akutnim bakterijskim meningitisom. Nužno je provesti dodatna istraživanja koja bi se bavila tim aspektima u budućnosti.

Kvaliteta dokaza
Analiza dostupnih ispitivanja pronašla je dokaze niske kvalitete koji potvrđuju da ne postoji značajna razlika između kontinuiranog davanja nasuprot ograničenom režimu primjene tekućine za ishod smrti i akutnih teških neuroloških komplikacija. Bilo je i nekih dokaza koji prednost daju kontinuiranom liječenju tekućinom u odnosu na ograničavanje tekućina kod kroničnih teških neuroloških događaja tijekom tri mjeseca praćenja, ali je kvaliteta bila vrlo niska.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information