Kratke psihodinamske psihoterapije za najčešće psihičke poremećaje

Dosadašnje spoznaje

Najčešći psihički poremećaji uključuju anksiozne poremećaje, depresivne poremećaje, psihička stanja povezana sa stresom, određene poremećaje ponašanja i poremećaje ličnosti. Osobe s ovim poremećajima sklone su razvijanju problema u nošenju s teškim emocijama i često reagiraju tjelesnim i psihičkim simptomima ili izbjegavajućim obrascima ponašanja. Takve obrasce i emocionalne reakcije je teoretski moguće liječiti kratkim psihodinamskim psihoterapijama (KPP), jer te terapije imaju za cilj rješavanja dugoročnih i kratkoročnih problema s obradom emocija, ponašanja i komunikacije / odnosa s drugima. Smatra se da KPP djeluje na način da ljudi postaju svjesni emocija, misli i problema u komunikaciji / odnosima koji su vezani za davne ili nedavne traume. To zauzvrat pomaže korigirati probleme s emocijama i u odnosima s drugima.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizira literaturu u kojoj je istraženo je li KPP učinkovitija od kontrolne skupine na listi čekanja (gdje osobe primaju terapiju s odgodom, tijekom koje osobe u "aktivnoj" skupini primaju terapiju), od uobičajene i od minimalne terapije (djelomični tretmani od kojih se ne očekuje snažan učinak).

Značajke istraživanja

Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se pronašle sve objavljene i neobjavljene studije o usporedbi KPP s kontrolnom skupinom na listi čekanja, s uobičajenom ili minimalnom terapijom do srpnja 2012. Tražene su studije u kojima su bili uključeni odrasli stariji od 17 godina s uobičajenim psihičkim poremećajima koji se liječe ambulantno. Isključene su osobe s psihotičnim poremećajima.

Ključni rezultati

Uključene su 33 studije s ukupno 2173 sudionika. Kada su rezultati studije kombinirani i analizirani, otkrili smo statistički značajna poboljšanja u skupinama ispitanika koji su primili KPP u odnosu na kontrolne skupine, kako kratkoročno (manje od tri mjeseca nakon tretmana) tako i srednjeročno (tri do šest mjeseci nakon tretmana). Čini se da se dobrobiti povećavaju i dugoročno. Međutim, neki rezultati nisu ostali statistički značajni i dugoročno. Pored toga, studije se razlikuju po nacrtu, što znači da su ti zaključci provizorni i trebaju potvrdu u daljnjim istraživanjima. Otkriće da kratka psihodinamska psihoterapija može biti široko primjenjiva i učinkovita, od važnosti je u ozračju trenutnih globalnih zdravstvenih i ekonomskih ograničenja.

Kvaliteta dokaza

Studije su bile varijabilne kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Trpimir Jakovina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information