Sprječavaju li intervencije u obitelji započinjanje pušenja u djece i adolescenata?

Istraživačko pitanje: Ovim sustavnim pregledom se željelo saznati mogu li intervencije unutar obitelji utjecati na djecu i adolescente da ne puše, a uspoređivale su se s kontrolnim skupinama bez intervencije ili kao dodatak intervencijama provedenim u školama. Autori su se posebno usmjerili na djecu koja nisu nikada pušila.

Dosadašnje spoznaje: Sprječavanje započinjanja pušenja kod djece je važno kako bi se izbjeglo stvaranje cjeloživotne ovisnosti, loše zdravlje te socijalne i ekonomske posljedice. Članovi obitelji utječu na to hoće li djeca i adolescenti pušiti. Autori su željeli saznati postoji li dovoljno dokaza koji bi opravdali financiranje intervencija unutar obitelji za sprječavanje započinjanja pušenja kod djece.

Pretražena je literatura objavljena do travnja 2014.

Značajke istraživanja: Autori su pronašli 27 istraživanja; 23 u SAD te po jedno u Australiji, Indiji, Nizozemskoj i Norveškoj. Ciljevi tih istraživanja su se razlikovali. Petnaest istraživanja je ispitalo prevenciju korištenja opojnih sredstava: šest se fokusiralo samo na duhan; jedno na alkohol; jedno na općenitu zlouporabu opojnih sredstava; tri na duhan, alkohol i marihuanu; dva na alkohol i duhan; te dva na duhan i kardiovaskularno zdravlje. Dva istraživanja su ispitala HIV i prevenciju spolnih odnosa bez zaštite. Deset istraživanja je ispitalo funkcioniranje obitelji, razvoj djece i mijenjanje adolescentskog ponašanja. Trajanje praćenja nakon intervencije se također jako razlikovalo među istraživanjima te se kretalo u rasponu od 6 mjeseci do preko 15 godina za istraživanja koja su uključivala intervencije na majkama male djece.

Ključni rezultati: Devet studija je sadržavalo podatke za usporedbu obiteljskih intervencija na zlouporabu duhana naspram nikakve intervencije na pušačke navike onih koji nisu pušili na početku istraživanja. Autori ovog sustavnog pregleda nisu mogli uključiti podatke iz daljnjih osam pokusa. Rezultati su pokazali značajnu korist od intervencija provedenih u obitelji u usporedbi s kontrolom na prevenciju eksperimentiranja s pušenjem ili započinjanja redovitog pušenja. Prema procjenama autora, obiteljske intervencije bi mogle smanjiti broj adolescenata koji su probali pušiti za 16 do 32%.

Dva istraživanja su sadržavala podatke za usporedbu kombiniranih intervencija u obitelji i u školi sa intervencijom samo u školi te su također preporučila intervencije u obitelji. Procjene sugeriraju da dodavanje obiteljske intervencije može smanjiti započinjanje pušenja za 4 do 25%. Autori ovog sustavnog pregleda nisu mogli uključiti podatke iz daljnjih pet istraživanja.

Prema autorima ovog Cochrane sustavnog pregleda, zajednička značajka učinkovitih intervencija je bilo poticanje autoritativnog roditeljstva (koje se obično definira kao iskazivanje snažnog interesa i brige za adolescenta, često uz određivanje pravila). Ovakvo roditeljstvo se razlikuje od auroritarnog roditeljstva ("učini kako ti kažem") te nemarnog roditeljstva i roditeljstva bez nadzora.

Kvaliteta dokaza: Obzirom da u većini randomiziranih kontroliranih pokusa uključenih u ovaj sustavni pregled metode nisu bile dovoljno detaljno navedene da bi se sa sigurnošću mogla isključiti pristranost, autori su kvalitetu dokaza procijenili umjerenom što znači da procjena učinka nije sigurna.

Zaključak: Postoje dokazi umjerene kvalitete da intervencije unutar obitelji mogu spriječiti započinjanje pušenja kod djece i adolescenata. Intenzivni programi imaju veću šansu za uspjeh od onih nižeg intenziteta. Također postoje dokazi koji sugeriraju da može biti učinkovito dodavanje obiteljske komponente intervenciji u školi. Obzirom da su se intervencije i okolnosti u sustavnom pregledu značajno razlikovale, važno je nastaviti ocjenjivati programe koji se provode unutar obitelji.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dalibora Behmen
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information