Može li smanjenje troška terapija za prestanak pušenja povećavati stopu prestanka pušenja, stopu pokušaja prestanka ili korištenja tih terapija?

Dosadašnje spoznaje

Intervencije koje smanjuju ili potpuno pokrivaju troškove lijekova za prestanak pušenja i podrške pri prestanku pušenja mogle bi možda pomoći pušačima da prestanu pušiti. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze o učincima financijskih intervencija usmjerenih prema pušačima i pružateljima zdravstvenih usluga o korištenju liječenja, pokušajima odustajanja i uspješnog prestanka pušenja.

Obilježja uključenih istraživanja

Tražili smo sve studije koje su ispitale financijske intervencije usmjerene prema pušačima i pružateljima zdravstvenih usluga. Za pušače, cilj financijskih intervencija od strane zdravstvenog sustava mora biti takav da ih potakne na korištenje terapije za prestanak pušenja. Za intervencije usmjerena prema pružateljima zdravstvenih usluga, intervencije moraju stimulirati pružatelje zdravstvenih usluga u pomaganju ljudima u odustajanju od pušenja, na primjer prepisivanjem terapija za prestanak pušenja.

Ključni rezultati

Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog prgleda. Pretražili smo literaturu u rujnu 2016. Pronašli smo šest novih studija, i sada je u ovaj sustavni pregled lierature uključeno ukupno 17 studija.

Pronašli smo 15 studija usmjerenih prema pušačima. Pokrivanje svih troškova terapije za prestanak pušenja (besplatna terapija) u usporedbi s izostankom pokrivanja svih troškova povećalo je broj pušača koji su pokušali odustati (4 studije, 9065 sudionika), koristili terapiju za prestanak pušenja (7 studija, 9455 sudionika), i koji su uspjeli prestati pušiti (6 studija, 9333 sudionika).

Pronašli smo tri studije usmjerene prema pružateljima zdravstvenih usluga. Dvije studije koje su istraživale efekt financijske intervencije na prestanak pušenja (2311 sudionika) nisu jasno pokazale povećanje u stopi prestanka pušenja. Financijske intervencije usmjerene prema pružateljima zdravstvenih usluga također nisu imale učinak na korištenje lijekova za prestanak pušenja (2 studije, 2311 sudionika). Međutim, financijske intervencije su povećale broj pušača koji su koristili savjetovanje za prestanak pušenja (3 studije, 25 820 sudionika).

Informacije o troškovima intervencija su bila dostupne u osam studija (33.488 sudionika). Ekonomska procjena pojedinih studija pokazala je da iako su apsolutne razlike u prestanku pušenja bile male, troškovi po osobi koja je prestala pušiti su bile niski ili srednji.

Kvaliteta dokaza

Zaključili smo da financijske intervencije usmjerene prema pušačima povećavaju broj pušača koji su pokušali prestati pušiti, koji koriste terapiju za prestanak pušenja, i koji su uspjeli prestati pušiti. Nismo otkrili jasan učinak na prestanak pušenja kad su analizirani financijski poticaji usmjereni na pružatelje zdravstvenih usluga. Ovaj pregled literature ima određena ograničenja koja utječu na to koliko su zaključci pouzdani. Uključene studije bitno su se razlikovale u kvaliteti i metodama i planu, što otežava uspoređivanje rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Andreja Vrekalić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information