Moguće je da povećana konzumacija vode može smanjiti rizik od ponovnog nastanka bubrežnih kamenaca, no potrebna su daljnja istraživanja

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Bubrežni kamenci su nakupine kristala i proteina. Često uzrokuju začepljenje mokraćnih kanala u odraslih osoba. Već dugo vremena se pijenje veće količine vode smatra glavnom preventivnom mjerom za nastanak kamenaca i njihovo ponovno javljanje. U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađena je samo jedna studija koja je istražila učinak povećane konzumacije vode na ponovno javljanje kamenaca i vrijeme do ponovnog javljanja kamenaca. Povećana konzumacija vode smanjila je vjerojatnost ponovnog nastanka bolesti i produljila vrijeme do ponovnog nastanka kamenaca. Potrebna su dodatna istraživanja na ovu temu.

Share/Save