Psihološke intervencije za žene s metastatskim rakom dojke

Rak koji se proširio izvan dojke (metastatski rak dojke) izaziva strah i stres, i može kod žena dovesti do pojave psiholoških simptoma poput depresije. Vjeruje se da ti psihološki simptomi mogu pogoršati rak.

Za psihološke se simptome ženama s metastatskim rakom dojke ponekad ponudi liječenje, bilo pojedinačno ili u grupi. Jedna je studija 1989. g. ispitivala učinak terapije za psihološke simptome ponuđenog skupini žena, te je utvrdila da su se tada psihički osjećale bolje i živjele dulje. Čini se da naknadne studije nisu ponovile ove rezultate studije iz 1989. godine, što dovodi do nesigurnosti zaključaka o učincima psiholoških tretmana za žene s metastatskim rakom dojke.

Ovaj Cochrane sustavni pregled ispitivao je studije provedene do danas kako bi se vidjelo kakav su učinak psihološki tretmani imali na žene s metastatskim rakom dojke. Pronađeno je 10 studija s ukupno 1378 žena s metastatskim rakom dojke. U tri studije korištena je psihološka terapija poznata kao kognitivna bihevioralna terapija (KBT), četiri studije koristile su suportivno-ekspresivnu grupnu terapiju (SEGT), dok su preostale tri studije koristile tretmane koji su primijenjeni individualno, a nisu bili ni KBT niti SEGT.

Proveli smo statističku analizu i utvrdili da je omjer šansi (mjera povezanosti između intervencije i ishoda) za preživljenje žena s metastatskim karcinomom dojke jednu godinu nakon primitka psihološkog tretmana bio 1,46, što ukazuje na povezanost između psihološkog liječenja i poboljšanja preživljenja. Ovaj rezultat nije dobiven kada se gledao omjer šansi za preživljenje nakon pet godina. Također smo našli pojedine dokaze da psihološki tretmani mogu kratkoročno (na primjer jedna godina) dovesti do malog smanjenja boli i poboljšati neke psihološke simptome. Međutim, bilo je teško provesti usporedbe tih studija jer su se razlikovale u načinu provođenja, tretmana i mjera koje su se koristile. Nadalje, ne možemo isključiti da psihološki tretmani također mogu uzrokovati psihološku štetu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information