Kognitivno-bihevioralna terapija za bol u prsištu kojoj nije uzrok bolest srca

Ponavljana bol u prsištu koja se javlja kod osobe koja nema nikakvu bolesti arterija u srcu (koronarnih arterija) čest je problem, težak za liječenje, a ponekad dovodi do pretjeranog korištenja medicinskih usluga. Velik broj pacijenata ne osjeća se bolje kad nakon procjene dobiju mišljenje da nema nikakve bolesti ili poremećaja te i dalje navode stalne bolove i ograničenja. Stoga se smatra da je tom problemu važno pristupiti s psihološke strane. Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje sve studije o psihoterapiji za bol u prsištu kojoj nije uzrok bolest srca. U analizu je uključeno 17 kliničkih istraživanja s ukupno 1006 sudionika. Zaključeno je da je kognitivno-bihevioralna terapija vjerojatno učinkovita kroz kratko vrijeme za liječenje ne-srčane boli u prsištu (može djelovali na smanjenje učestalosti boli u prsištu). Nisu pronađeni nikakvi štetni učinci psihoterapije. Hipnoterapija je također jedan od mogućih pristupa. Ograničenja ovog sustavnog pregleda su velike razlike između uključenih istraživanja, što se može vidjeti iz vrlo različitih načina na koji su mjereni rezultati, iako sve u svemu postoji prilično nizak rizik pristranosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anđela Katavić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information