Rutinski prijem u bolnicu u usporedbi s ambulantnim ili kućnim liječenjem djece kojoj je dijagnosticiran dijabetes tipa 1

Djeca kojoj je nedavno dijagnosticiran dijabetes tipa 1 obično se primaju u bolnicu kako bi se osigurala dobra kontrola razine šećera u krvi i simptoma bolesti te da bi dijete i njegova obitelj naučili kako se nositi s dijabetesom. U nekim slučajevima, dijete je akutno bolesno i treba bolničko liječenje kako bi intravenozno primilo tekućinu, no u mnogim slučajevima dijete nije akutno bolesno. Boravak u bolnici je često stresan za djecu i njihove obitelji dok kućna njega može pružiti prirodnije okruženje za učenje kako se nositi s dijabetesom i za djecu i obitelji. Ovaj sustavni pregled je postavio pitanje postoje li bilo kakve dobrobiti ili opasnosti od korištenja ove vrste skrbi. Pronađeni podaci su bili ograničene kvalitete i primjenjivosti, tako da nema jasnih odgovora. Sedam pregledanih studija sugeriraju da kućno liječenje djece kojima je tek otkriven dijabetes tipa 1 ne dovodi do bilo kakve nedostataka u pogledu razine glukoze u krvi, komplikacija akutnog dijabetesa i hospitalizacija, psiholoških varijabli i ponašanja, ili ukupnih troškova. Ovo može biti posebno važno za djecu koja nisu akutno bolesna, ali i za djecu koja zahtijevaju kratko razdoblje početnog liječenja u bolnici.

Tools
Information